Järjestöt 25.4.2018

Esko Koskiselle Turvallinen Suomi -tunnustus

Kansliapäällikön tehtävää parhaillaan hoitava Esko Koskinen sai SPALin myöntämän Turvallinen Suomi -tunnustuksen. Sen luovutti johtaja Kim Nikula.

Kansliapäällikön tehtävää parhaillaan hoitava Esko Koskinen sai SPALin myöntämän Turvallinen Suomi -tunnustuksen. Sen luovutti johtaja Kim Nikula.

Vuoden 2018 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustus myönnettiin sisäministeriön määräaikaiselle kansliapäällikölle, pelastusylijohtaja Esko Koskiselle sinnikkäästä ponnistelustaan pelastustoimen kehittämiseksi. Tässä työssä Koskinen on kuunnellut kentän ääntä ja on pyrkinyt huomioimaan myös pelastusalan ammattilaisten näkökulmat.

Palkinnon saaja pitää saamansa tunnustusta merkittävänä, koska sen myöntää alan oma henkilöstöjärjestö.

”Olen jäämässä pian pois pelastustoimen tehtävistä ja lämmittäähän se mieltä, että jotakin on selvästi tehnyt oikein, kun halutaan tällä tavalla muistaa”, lokakuun alussa eläkkeelle jäävä Esko Koskinen sanoo.

Esko Koskinen kukitettiin Aalto-maljakon kera. Turvallinen Suomi -tunnustuksen jakoivat puheenjohtaja Ilkka Mustakangas ja johtaja Kim Nikula.

Esko Koskinen korosti heti pelastusylijohtajan virkaan astuessaan työhyvinvoinnin merkitystä ja on virassa toimiessaan pyrkinyt edistämään työhyvinvointia pelastuslaitoksissa. Hänen pelastusylijohtajakaudellaan on ryhdytty kehittämään myös alan koulutusta. Koulutusjärjestelmän uudistaminen mahdollistaa pelastusalan ammattilaisten urapolkujen kehittämisen.

Lisäksi Koskisen johdolla on ryhdytty uudistamaan pelastustoimea. Sisäministeriön käynnistämään pelastustoimen uudistushankkeeseen on otettu henkilöstön edustajat mukaan. Hankkeessa muun muassa kehitetään yhteisiä toimintamalleja henkilöstön työhyvinvointiin, henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon sekä pelastustoiminnan johtamiseen.

Maaliskuun alusta toukokuun loppuun sisäministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitava pelastusylijohtaja Esko Koskinen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Pelastusylijohtajan virassa hän on toiminut 1.10.2013 alkaen. Sitä ennen hän toimi sisäministeriön pelastusosaston apulaisosastopäällikön tehtävässä.

Koskinen on toiminut sisäministeriössä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä vuodesta 1974 lähtien, pelastusosastolla vuodesta 1977. Työuransa aikana hän on ollut mukana pelastustoimen keskeisissä kehittämishankkeissa, kuten pelastustoimen ja väestönsuojelun yhdistämisessä kuntatasolla, hätäkeskuskokeilussa ja hätäkeskusuudistuksessa, pelastustoimen alueellistamisessa sekä Pelastusopiston sijoittamisessa Kuopioon.

Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustuksen jakaa Suomen Palomiesliitto SPAL ja Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL. Se annettiin Turvallinen Suomi -seminaarissa.

Teksti ja kuvat: Esa Aalto

Lue lisää