Järjestöt 10.7.2019

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle SSPL:n myöntämä Sopimuspalokunta-tunnustus

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen (2. vas.) ja viestintäpäällikkö Johanna Franzén vastaanottivat tunnustuksen Suomen Sopimuspalokuntien Liiton järjestöpäällikkö Jaakko Lingolta (1. vas) ja toiminnanjohtaja Isto Kujalalta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen (2. vas.) ja viestintäpäällikkö Johanna Franzén vastaanottivat tunnustuksen Suomen Sopimuspalokuntien Liiton järjestöpäällikkö Jaakko Lingolta (1. vas) ja toiminnanjohtaja Isto Kujalalta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai tänä vuonna Suomen Sopimuspalokuntien Liiton myöntämän Sopimuspalokunta-tunnustuksen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on toiminnallaan ja kehitystyöllään osoittanut SSPL:n mukaan jo pitkään, että sopimuspalokuntia ja sopimushenkilöstöä pidetään Etelä-Karjalassa tärkeänä osana pelastuslaitoksen organisaatiota. Arvostus sopimuspalokuntatoimintaa ja pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa kohtaan tulee näkyväksi pelastuslaitoksen esimerkillisessä viestinnässä, jota tehdään yhdessä sopimuspalokuntien kanssa.

Pelastuslaitos on myös ennakkoluulottomasti kehittänyt ja tukenut palokuntien erikoistumista. Tästä hyvänä esimerkkinä on sopimushenkilöstön kouluttaminen operaattoreiksi pelastustoiminnan johtajan ja viestinnän tueksi. Myös drone-yksiköiden operointi, eli RPAS-toiminta, on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella sopimuspalokuntien erikoisosaamista, jota hyödynnetään jatkuvasti vakiintuneen käytännön mukaan.

Erityisesti SSPL arvostaa tunnustuksen perusteluissa sitä, että Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminnassa keskitytään oikeiden pelastusalan käsitteiden käyttöön. Tämä näkyy pelastuslaitoksen kaikessa viestinnässä johdonmukaisesti. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on ollut aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja uskaltaa myös ottaa pelastusalan toimijana siihen kantaa.

SSPL:n toiminnanjohtaja Isto Kujala totesi luovutuspuheessa 9.7. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pitkään jatkuneen kehittämistyön, yhteistoiminnan ja harjoittelun konkretisoituneen hyvin Taipalsaaren Suursuon palon sammutustyössä. Pelastushenkilöstön kohtuulliset työvuorot mahdollistettiin ottamalla työhön suunnitellusti palokuntia muilta pelastustoimen alueilta. SSPL:n mielestä Etelä-Karjalan pelastuslaitos on monipuolisesti tunnustuksen arvoinen ja esimerkillinen pelastusalan toimija. Kujalan ja järjestöpäällikkö Jaakko Lingon luovuttaman tunnustuksen ottivat vastaan Lappeenrannassa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen ja viestintäpäällikkö Johanna Franzén.

Lähde: SSPL

Lue lisää