Järjestöt 20.6.2022

Eurooppalainen palopäällystö kokoontui Helsingissä – Ukrainasta kuultiin etäyhteydellä pelastustoimen terveisiä sodan keskeltä

Euroopan palopäällystöjärjestö, Federation of EUropean Fire Officers, FEU, kokoontui viime viikolla Helsingissä. Suomen Palopäällystöliitto isännöi järjestyksessään 51. kokousta.

Kokouksessa kuultiin ajankohtainen puheenvuoro etäyhteyksin Ukrainasta. Ukrainan pelastusylijohtaja Serhiy Kruk tervehti eurooppalaisia kollegoitaan ja kiitti tuesta sekä avusta, jota on tullut monista maista. Ylijohtaja Kruk valotti myös ajankohtaista tilannetta sodan runtelemassa maassa.

Pommitusten keskellä myös pelastustyöntekijät joutuvat suureen vaaraan. Kruk kertoi kesäkuun puoliväliin mennessä 37 ukrainalaisen palomiehet menettäneen henkensä tehdessään työtään vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Myös 112 pelastustyöntekijää on loukkaantunut ja kahdeksan on joutunut hyökkääjän vangeiksi.

Pelastusylijohtaja Serhiy Kruk (oik.) kertoi tulkin avustamana ajankohtaisesta tilanteesta Ukrainassa. Mukana myös maskotti.

Ukrainalaiset ovat menettäneet paljon kalustoa, joita on pommitusten takia tuhoutunut. Jopa 1300 erilaista pelastuskalustoa on tuhottu tai vahingoitettu.

Ukrainalaiset esittivät myös videoiden avulla, miten vaikeissa olosuhteissa pelastajat joutuvat työtään tekemään.

Tuhot ovat mittaamattomat erityisesti maan itä- ja eteläosissa, joissa on tuhottu tai vahingoitettu valtaosa kaikkiaan 137000 sodan takia kärsineestä kohteesta.

Kylmiä lukuja Ukrainasta.

Myös miinoitetut alueet aiheuttavat vaaran paitsi siviileille myös pelastustyöntekijöille. Miinoja raivataan jatkuvasti, mutta työ on mittaamaton. Esimerkiksi kolmella alueella on kevään aikana raivattu miinoja 27000 neliökilometrin alueelta ja silti jäljellä on vielä 273000 neliökilometriä raivaamatonta aluetta.

Menetetyn kaluston tilalle Ukrainaan saapuu apua Euroopan maista. Silti tarve on jatkuvaa. Ukrainalaisia ajankohtaisista tiedoista kiittänyt FEU:n puheenjohtaja, presidentti Stephan Wevers korostikin, että apua ja tukea annetaan jatkossakin ukrainalaisten esittämien pyyntöjen mukaisesti.

Kokouksen yhteydessä järjestettiin myös seminaari, jossa käsiteltiin muun muassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pelastustoimessa. Seminaarin aluksi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi Suomessa käynnistyneestä tasa-arvo-ohjelmasta ja sen jälkeen Mira Leinonen kertoi meillä sosiaalisesta mediasta alkunsa saaneesta häirintäasiasta. Hollannista kuultiin esimerkkejä yhdenvertaisuuden liittyvästä toimintatavasta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmaa toivat esille myös yhdenvertaisuusvaltuutetun erityisasiantuntija Mikko Joronen ja Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Sami Kerman.

Kokouksen päätteeksi hyväksyttiin lausunto, johon pääset tutustumaan tästä.

Eurooppalaisen palopäällystöjärjestön FEU:n tarkoituksena on parantaa turvallisuutta sekä tuottaa ja jakaa asiantuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö toimii kanavana eurooppalaisiin päätöksentekijöihin. Tärkeä osa järjestön toimintaa ovat myös päällystön kehittämisohjelma ja asiantuntijavaihto. Yhteiset haasteet, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt vaativat ratkaisuja kaikilta, ja FEU tukee jäsenorganisaatioidensa työtä turvallisemman Euroopan rakentamisessa.

Kokous keräsi Helsinkiin pelastustoimen päällystöä eri puolilta Eurooppaa.

Teksti: Esa Aalto Kuvat: Joel Kauppila ja Esa Aalto

Lue lisää