Järjestöt 2.12.2016

Ilkka Mustakangas jatkaa SPAL:n puheenjohtajana

Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Ilkka Mustakangas toivoo laajempaa näkökulmaa tuottavuuden parantamiskeinoihin.

Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Ilkka Mustakangas toivoo laajempaa näkökulmaa tuottavuuden parantamiskeinoihin.

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa myös seuraavan kaksivuotiskauden vihtiläinen Ilkka Mustakangas. Hänet äänestettiin lähes  yksimielisesti jatkamaan tehtävässä Tampereella järjestetyssä liittokokouksessa.

Espoon Palohenkilöstöä edustava Mustakangas on toiminut Palomiesliiton liittohallituksen puheenjohtajana nyt päättyvällä kaudella 2015−2016. Liiton varapuheenjohtaja hän oli vuosina 2011−2014. Mustakangas toimii Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna.

Palomiesliiton liittokokous valitsi myös uuden liittohallituksen vuosiksi 2017−2018. Hallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen varapuheenjohtajiksi liittokokous nimesi Jyrki Savolaisen ja Pasi Rissasen.

Uudistusta ei saa vesittää

Liittokokouksessa otettiin kantaa myös pelastustoimen uudistamiseen.

Lähtökohtana on Palomiesliiton mielestä oltava pelastuspalvelujen turvaaminen sekä kansalaisten ja pelastustoimen henkilöstön turvallisuuden kehittäminen.

”Pelastustoimen uudistamiselle oikea lähtökohta on, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa. Näin saadaan parhaiten hyödynnettyä pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen synergiaetu. Viiden pelastuslaitoksen mallissa turvattaisiin sekä pelastustoimen lähipalvelut että pelastuslaitosten osallistuminen kiireellisiin ensihoito- ja ensivastetehtäviin. Kokoamalla nykyiset 22 aluepelastuslaitosta viideksi turvattaisiin paitsi taloudellisten voimavarojen riittävyys pelastustoiminnassa, myös tehostettaisiin pelastuslaitosten toimintaa ja mahdollistettaisiin alueiden pelastuspalvelujen yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönottaminen.”

”Pelastuslaitosten hallinto- ja tukipalveluja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa voidaan keskittää esimerkiksi yhteen valtakunnalliseen yksikköön. Pelastustoimen kustannusten hallinta edellyttää riittävän laajoja pelastustoimen alueita. Nykyisessä 22 aluepelastuslaitoksen mallissa useat pelastuslaitokset ovat vähentäneet operatiivista pelastushenkilöstöä taloudellisten resurssien niukentuessa. Palomiehistä ei voida enää säästää ilman, että heidän työturvallisuus sekä kansalaisten kokonaisturvallisuus heikentyisi”, liittokokous huomauttaa.

Lue lisää