Järjestöt 25.5.2016

Ilpo Lehtonen: ”Koko henkilöstö tarvitaan muutoksen tekijäksi”

Järjestön johtaja Kim Nikula (vas.) ja liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas (kesk.) ojensivat Suomen Palomiesliiton Turvallinen Suomi -tunnustuksen asemamestari Ilpo Lehtoselle.

Järjestön johtaja Kim Nikula (vas.) ja liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas (kesk.) ojensivat Suomen Palomiesliiton Turvallinen Suomi -tunnustuksen asemamestari Ilpo Lehtoselle.

Vuoden 2016 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustuksen saanut Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestari Ilpo Lehtonen muistuttaa, että muutosjohtaminen on erityisesti ihmisten johtamista.

”Asiat kulkevat mukana, kun ihmiset saadaan mukaan.”

Hän toivookin muutostyöhön mukaan koko pelastuslaitosten henkilöstöä.

”Tätä varten tarvittaisiin koko henkilöstön yhteinen muutostyöryhmä jokaiseen laitokseen.”

Suomen Palomiesliiton myöntämän tunnustuksen Ilpo Lehtonen sai muun muassa  esimerkillisestä toiminnastaan pelastusalalla pelastustoimen käytännön työn ja toimintatapojen kehittäjänä.

Hän on ollut aktiivisesti luomassa psyykkisesti kuormittavien tilanteiden purkuun tarkoitettuja defusing- ja debriefing-järjestelmiä Helsingin pelastuslaitokselle ja antanut kasvot vaativien tilanteiden jälkihoidolle. Lehtosen ammattitaitoa on hyödynnetty koko valtakunnan alueella muun muassa Konginkankaan liikenneonnettomuuden jälkipurussa.

Kansainvälisissä tehtävissä Lehtosen kokemusta ja ammattitaitoa on hyödynnetty esimerkiksi 2004 Aasian tsunamin jälkeen suomalaisten uhrien kotiuttamisessa Thaimaasta.

Operatiivisten tehtävien ohella Lehtonen on opiskellut työnohjaajaksi ja opettanut työnohjausta Helsingin Pelastuskoulun alipäällystökursseille sekä pelastustoimen osaston esimiehille. Lisäksi Lehtonen on ollut kehittämässä Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntajärjestelmää ja toimii öljyntorjuntaprosessin pääkouluttajana.

Porvoossa asuva Lehtonen aloitti työt Helsingin pelastuslaitoksella 1978 sairaankuljettajana. Hän valmistui Helsingin koulutuskeskuksen palomieskurssilta 1981 ja Valtion palo-opiston alipäällystökurssilta 1991. Koko työuransa Helsingin pelastuslaitoksen palveluksessa ollut Lehtonen työskentelee tällä hetkellä Herttoniemen pelastusaseman asemamestarina.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää