Järjestöt 13.12.2023

Jorma Sainio Sysmän VPK:sta sai Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen

Jorma Sainiolle annettiin tunnustus 12.12. järjestetyssä Palopäällystöliiton jouluseminaarissa.

Jorma Sainiolle annettiin tunnustus 12.12. järjestetyssä Palopäällystöliiton jouluseminaarissa.

Yrittäjä ja liikkeenharjoittaja Jorma Sainio on toiminut pitkäaikaisena VPK-aktiivina ansiokkaasti pelastustoimessa sysmäläisten turvallisuuden ja turvallisuusvalistuksen edistämiseksi. Sainio on arkipäivisin jopa sulkenut liikkeensä lähteäkseen pelastustoimen hälytystehtäviin. Sainio itse kuvaa yrittäjäntyön mahdollistaneen aktiivisen toiminnan palokuntatoiminnassa:

”Työni Itsenäisenä yrittäjänä yhdessä vaimoni kanssa on mahdollistanut paljon ja ennen kaikkea aktiivisen mukanaolon hälytystoiminnassa. Olen pystynyt lähtemään hälytyskeikoille niin päivällä kuin yöllä.”

Jorma Sainio sai tänä vuonna Suomen Palopäällystöliiton jakaman Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen.

Jorma Sainion valintaan vaikutti erityisesti pyyteetön työ, jossa auttamishalu ja palokunnan toimintaedellytyksistä huolehtiminen ovat ajaneet hänen elämässään monen muun asian edelle.

”Sainiolle palokuntatyö, toisten auttaminen ja sysmäläisten turvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet merkityksellisiä asioita”, liiton vapaaehtoispalokuntatoiminta -jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli kertoo.

Jorma Sainion palokuntaura alkoi 30-vuotiaana Sysmässä.

”Halusimme vaimoni kanssa muuttaa maalle asumaan ja kotipaikaksi valikoitui Sysmä, jossa emme olleet aikaisemmin edes käyneet.”

Kotipaikkakunnaksi tuli 40 vuotta sitten Sysmä. Palvelualan yrittäjänä toiminut Sainio sai tuolloin eräältä asiakkaaltaan pyynnön tulla mukaan palokuntaan.

”Tunsin, että se oli heti oma juttuni.”

Hän kävi nopeassa tahdissa lähes kaikki tarvittavat koulutukset. Hyvä porukkahenki on innostanut olemaan mukana ja sitä henkeä hän on halunnut vaalia toimiessaan päällikkönä Sysmän VPK:ssa.

”Niin kauan kuin miehistö voi palokunnassa hyvin, voivat kaikki muutkin.”

Sysmän VPK:ssa riittääkin väkeä ja hälytysosastossa on 30 aktiivista jäsentä.

Aktiivinen palokuntatoiminnan kehittäjä Päijät-Hämeessä

Sainio on Päijät-Hämeessä arvostettu VPK-aktiivi ja Sysmän VPK:n päällikkö. Hän oli perustamassa Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien liiton paikallisosastoa vuonna 2003 ja valmistelemassa Päijät-Hämeen palokunta- ja aluesopimuksia pisteytyksineen. Sainiolla oli myös keskeinen rooli palokuntasopimuksen aikaansaamisessa Sysmän kunnan kanssa ennen pelastustoimen siirtymistä maakunnallisen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vastuulle.

”Palokuntatoiminta on ollut perhe-elämäni jälkeen elämäni pääsisältö”, Sainio kertoo.

”Meillä on ollut hyvin aktiivinen palokunta ja kohtuullisen paljon keikkoja. Siitä on muodostunut varsinaisen päällikkyyden jälkeen homma, jota joka ikinen päivä olen ollut tekemässä. Jos en ole ollut harjoittelemassa, keikalla tai kurssilla, niin on ollut hallinnollista työtä.”

Jorma Sainion puheenjohtajakaudella Sysmän 1950-luvulta peräisin olevan VPK:n tanssilavan alueella toteutettiin mittavat kunnostustyöt ja uudisinvestoinnit, yhteensä arvoltaan noin 250000 euroa. Projektin toteutus vaati tuhansia talkootunteja Sysmän palokuntalaisilta. Hankkeiden aikana tehty runsas talkootyö vahvisti yhteisöllisyyttä Sysmän VPK:ssa, toi VPK:lle tapahtumapuitteita ja säilytti historiallisen VPK:n tanssilavan ympäristön ja siirsi sen nykyaikaan.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus on jaettu vuodesta 2015 lähtien. Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta tunnustuksen saajille heidän tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös yhteiskunnallisesti kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Lähde: SPPL

Lue lisää