Järjestöt 20.7.2016

Suomi on CTIF:ssä hätäkeskuksen mallimaa

”Aivan omituista olisi, jos Suomen kaltainen maa ei olisi mukana. Siellähän ovat kaikki meidän eurooppalaiset keskeiset kollegamme, on Yhdysvallat ja Japani

”Aivan omituista olisi, jos Suomen kaltainen maa ei olisi mukana. Siellähän ovat kaikki meidän eurooppalaiset keskeiset kollegamme, on Yhdysvallat ja Japani", sanoo Pentti Partanen.

CTIF on Suomelle tärkeä kansainvälinen kanava, jossa viranomaisten ja alalla toimivien järjestöjen edustajat verkostoituvat kansainvälisellä tasolla.

Näin Kansainvälisen palo- ja pelastusalan kattojärjestön CTIF:n (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) toiminnan näkee Pentti Partanen, CTIF:n kansallisen komitean puheenjohtaja.

CTIF:n edustajakokous ja kansainvälinen symposiumi pidetään syyskuussa Helsingissä. Edustajakokouksessa kokoontuu CTIF:n ylin päättävä elin.

Kokouksen yhteydessä järjestetään myös seminaari ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna päivien yleisteemoja on kaksi, palomiesten työterveys sekä harvoin tapahtuvat suuronnettomuudet ja niihin liittyvät riskit.

”Toivomus on tietenkin, että kun tällainen seminaari järjestetään, pelastuslaitoksista tulisi ihmisiä, joita nämä teemat koskevat”, Partanen sanoo.

”Alan ihmiset tapaavat toisiaan ja edistävät pelastustoimen asioita. Se on yleinen lähtökohta olla mukana.”

14 komissiota

CTIF:n keskeinen osa ovat pelastusalan eri asiakokonaisuuksia käsittelevät komissiot ja työryhmät. Komissioita on neljätoista, ja oma komissionsa on olemassa esimerkiksi vaarallisille aineille, lentokenttien paloturvallisuudelle, metsäpaloille tai palokuntien työterveydelle.

”Niissä parhaat kansainväliset asiantuntijat eri maista tapaavat toisiaan ja raportoivat toisilleen, mitä kussakin maassa alalla on tapahtunut ja tehdään, millaisia onnettomuuksia on tapahtunut ja miten on kehitytty teknologisesti sekä operatiivisesti.”

Partanen muistuttaa, että CTIF:ään liittyy myös vapaaehtoinen palokuntatoiminta ja nuorisotoiminta, joka huipentuu kansainvälisiin kilpailuihin.

”On myös nuorisokomitea, joka käsittelee palokuntanuorisoasioita. Siinä Suomi on ollut hyvin aktiivinen.”

Mitä hyötyä Suomelle on CTIF:stä?

”Aivan omituista olisi, jos Suomen kaltainen maa ei olisi mukana. Siellähän ovat kaikki meidän eurooppalaiset keskeiset kollegamme, on Yhdysvallat ja Japani.”

Partanen korostaa, että Suomen ja muiden maiden yhteistyö CTIF:ssä on kaksisuuntainen tie. Suomi ei ole mukana pelkästään oppivana osapuolena.

”Kyllä me olemme myös esimerkkiä antava maa. Pelastustoimen aluejärjestelmä ja siihen liittyvät asiat ovat olleet erittäin suuren kiinnostuksen kohteena eri maissa, joissa on samantyyppistä kehitystä. Meidän hätäkeskusjärjestelmämme on esimerkki ja malli monessa maissa. Samoin se, miten meillä otettiin viranomaisradioverkko käyttöön eri viranomaisten yhteistyönä. Näissä asioissa Suomi on ollut kaikkia muita edellä.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Esa Aalto

Lue lisää