Pelastustoimi 27.4.2021

Kuntavaalit 21: Josefina Nissilälle tärkeitä ovat lasten ja nuorten asiat – pelastustoimea unohtamatta

Josefina Nissilä on jo yhden kauden istunut Rautjärven kunnanvaltuustossa. Nyt hän tavoittelee jatkokautta.

”Haluan edelleen vaikuttaa, koska valtuutettuna pääsee päättämään kuntalaisia koskevista asioista.”

Hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pelastustoimea koskevat asiat. Nissilä työskentelee palotarkastajana Kymenlaakson pelastuslaitoksella ja hän on myös Ensihoitaja AMK. Hänen puolueensa on SDP.

Nissilä oli mukana 19 vuotta myös sopimuspalokuntatoiminnassa.

”Sopimuspalokuntatoiminta on antanut minulle näkemystä siitä, kuinka hauraalla pohjalla pelastustoimi osassa maata on. Iso osa Suomen kuntien pelastustoimesta on sopimuspalokuntien varassa ja näiden välillä on suuria eroja. Olen huolissani pelastustoimen järjestämisestä maaseudulla ja toivoisin voivani osaltani vaikuttaa tähän.”

Pelastustoimen laadun kehittämisen lisäksi hänelle tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten hyvinvointi sekä esimerkiksi mielekkään harrastuksen takaaminen jokaiselle lapselle. Palokuntaurallaan hän veti muun muassa nuoriso-osastoa.

”Kannan suurta huolta nuorten mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluiden saatavuudesta sekä ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä. Hyvinvointipalveluiden ja pelastustoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pienillä paikkakunnilla sekä yrittäjyyden tukeminen ovat asioita, joita haluan edistää.”

Josefina Nissilä tiivistääkin vaaliteemansa kolmeen asiaan: Turvallinen arki jokaiselle, yrittäjyyden tukeminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Valtuutettuna hän haluaa edistää kotikuntansa ihmisten hyvinvointia ja asumisen mielekkyyttä.

Haluan, että kunnassamme säilyvät arjen turvaa luovat palvelut kuten oma ensihoitoyksikkö sekä toimiva ja laadukas pelastustoimi. Yksi tärkeä asia lasten ja nuorten tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta on maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoaminen. Varhaiskasvatuksella on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämään. Toivon että saamme maksuttoman varhaiskasvatuksen Rautjärvelle tulevan valtuustokauden aikana”, Josefina Nissilä toteaa.

Teksti: Esa Aalto

Lue lisää