Pelastustoimi 6.6.2021

Kuntavaalit 21: Otto Ripatti haluaa Lahdesta tasa-arvoisemman, elinvoimaisemman ja turvallisemman paikan elää

Otto Ripatti on ehdolla Lahden kaupunginvaltuustoon Vasemmistoliiton ehdokkaana. Hän työskentelee data-analyytikkona Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Ripatti haluaa tehdä Lahdesta tasa-arvoisemman, elinvoimaisemman ja turvallisemman paikan elää.
Hänen keskeisin vaaliteemansa liittyy lapsiin, nuoriin ja koulutukseen.

”Niistä säästäminen on kalleinta mahdollista säästämistä. Kaupungin tulisi panostaa hyvinvointiin, koska pahoinvoinnin lasku on kallis niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.”

”Tutkitusti hyvinvointiin panostaminen parantaa myös kokonaisturvallisuutta. Tasa-arvoisempi, reilumpi ja ympäristöarvoiltaan kestävämpi Lahti tulisi olla kaiken päätöksenteon keskiössä” hän sanoo.

Otto Ripatti haluaa olla edistämässä tiedolla johtamisen kulttuuria Lahden päätöksenteossa.

”Työni Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen data-analyytikkona antaa minulle tähän paljon valmiuksia. Sote-uudistus jättää nykytiedon valossa paljon asioita avoimeksi kuntien ja pelastustoimen yhteistyön osalta. Tällaisia asioita ovat muun muassa varautumissuunnitelmat, sammutusvesihuollon järjestäminen, rakennusvalvonnan hoitaminen tulevaisuudessa sekä pelastustoimen mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen. Valtuustoon tarvitaan pelastusalan tuntemusta, jotta voimme mahdollistaa pelastustoimen kuntayhteistyön toimivuuden myös jatkossa.”

Valtuutettuna hän aikoisi vaikuttaa turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoituksen sekä puolustaa koulutuksen sekä nuorisotyön merkitystä hyvinvointia ja kuntataloutta edistävinä tekijöinä.

”Aion edistää myös tiedolla johtamista ja rohkeaa kokeilukulttuuria, kun kaupunkia kehitetään toimivammaksi ja vetovoimaisemmaksi. Aion tuoda pelastusalan tuntemusta niihin pöytiin, joissa Lahden kaupunki valmistautuu uuteen Sote-malliin. Aion myös puolustaa kulttuurialaa ja edistää sen elinvoimaisuutta.”

Teksti: Esa Aalto

Lue lisää