Pelastustoimi 8.4.2020

Lisätalousarviossa esitetään Pelastusopistolle 2,4 miljoonaa ja Hätäkeskuslaitokselle 125000 euroa

Pelastusopistolle esitetään lisätalousarviossa 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2021-22.

Pelastusopistolle esitetään lisätalousarviossa 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2021-22.

Hallituksen esityksessä toisessa lisätalousarviossa osoitetaan sisäministeriön hallinnonalalla Pelastusopistolla 2,4 miljoonaa euroa ja Hätäkeskuslaitokselle 125000 euroa.

Pelastusopiston koulutustoiminnan turvaamiseksi, koulutuksen laadun kehittämiseksi sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi hallitus esittää 2,4 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2021 ja 2022. Tällä varmistetaan pelastuslaitosten riittävä ja osaava henkilöstö ja ihmisten kiireellinen avunsaanti.

Rehtori Mervi Parviainen ymmärtää, että koronatilanteen vuoksi valtion rahoitus joutuu nyt uudenlaisen paineen alle.

”Pelastusopistolle osoitetaan rahoitus kahdeksi vuodeksi eikä tämä pitkäkestoiseen suunniteluun anna apua. Koronakriisistä aiheutuva kustannukset ovat vielä hämäränpeitossa. Meillä talouteen vaikuttavat esimerkiksi peruuntuneet täydennyskoulutukset”, hän sanoo.

”Pääsiäisen jälkeen joudumme arvioimaan tulevaa investointisuunnitelmaa”.

”Nähtäväksi jää, miten toimintaa rahoitetaan vuonna 2023. Jos tehtäviä tulee lisää, niihin pitää välttämättä löytyä myös resurssit”, Mervi Parviainen sanoo.

Hätäkeskuslaitokselle esitetään 125000 euroa, jolla kehitetään 112 Suomi -sovelluksen tiedoteominaisuuksia sekä varaudutaan hätäkeskuslaitoksen toiminnan ylläpitämiseen poikkeusoloissa.

Maaliskuun alussa laitoksen johtajana aloittanut Taito Vainio painottaa poikkeustilanteen merkitystä valtion rahanjaossa.

”Vallitsevissa olosuhteissa tämä on hyvä ratkaisu.”

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää