Pelastustoimi 18.11.2016

”Olemassaolon perusta säilyy”

”Suhtaudun hyvin positiivisesti pelastustoimen tulevaisuuteen. Vuosi 2025, joka on 15 vuoden kuluttua, ei ole kovin kaukana. On nähtävissä sentyyppistä kehitystä, että pelastustoimen olemassaolon perusta tulee varmasti säilymään, ja lisäksi toiminnat tulevat monipuolistumaan sekä kansainvälistymään. Pelastustoimella on tulevina vuosina turvallisuuspalveluna entistä enemmän kysyntää”, totesi vuonna 2010 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimitusjohtajana toiminut Kimmo Kohvakka. Nyt hän työskentelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajana.

pelastusala_v2025_vignettiHaaste on hänen mielestään siinä, miten pelastustoimi monimutkaisissa yhteiskunnallisissa haasteissa ja vaativissa toimintaympäristöissä pystyy pitkällä aikavälillä ja riittävästi vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin.

”Pelastustoimella on oltava riskinhallintavalmiutta, sen on toimittava niin arjessa kuin suuronnettomuuksissa tai äärimmäisen poikkeuksellisissa olosuhteissa aina yhtä varmasti ja moitteettomasti. Tässä on ymmärrettävä, että tehtävistä selviytymiseksi pelastustoimen kaikkien keskeisten toimijoiden on oltava mahdollisimman vahvoja – mukaan lukien julkinen sektori, valtionhallinto, kunnallinen alueellinen pelastustoimi sekä alan kolmas sektori eli järjestö- ja vapaaehtoistoimijat.”

”Pidän tärkeänä sitä, että pelastustoimi on yhteiskunnallisesti verkottunut ja tekee poikkitieteellistä yhteistyötä. Aika on osoittanut, että pelkästään pelastustoimen resursseilla ei selvitä vaan tarvitaan monen tason toimijoita yhdistämään voimavaransa. Olemmekin erittäin hyvän polun alussa tämän asian suhteen. Minulla on vahva visio pelastustoimen yhteiskunnallisen asiakastarpeen laajenemisesta.”

”Tulevaan voidaan varautua muun muassa vahvan tutkimusohjelman avulla, ja olemmekin jo alana etenemässä suunnitelmallisessa tutkimustyössä. Olen vakuuttunut, että vuonna 2025 meillä on jo merkittävästi valmista tutkimuspohjaa, ja olemme senkin ansiosta toiminnassamme tehokkaampia ja pystymme suuntaamaan voimavaramme tarkoituksenmukaisesti. Keskeistä lähitulevaisuudessa on se, että pelastustoimi tulee olemaan erittäin kansainvälistä toimintaa. Nyt jo tällä hetkellä olemme ovet avoinna Eurooppaan. Uskon, että vuonna 2025 kansainvälisyys koskee koko pelastustoimen henkilöstöä.”

 

Lue lisää