Pelastustoimi 2.11.2017

Pelastuslain muutosehdotukset lausunnolle

Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirrettäisiin ympäristöministeriöltä sisäministeriölle. Kuvassa Kymenlaakson pelastuslaitoksen puominnostolaite.

Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirrettäisiin ympäristöministeriöltä sisäministeriölle. Kuvassa Kymenlaakson pelastuslaitoksen puominnostolaite.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle pelastuslain uudistuspaketin. Muutokset jakautuvat kahteen osaan.

Vuoden 2019 alusta tulisivat voimaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävän siirto ympäristöministeriöltä sisäministeriölle, väestönsuojarakentamista sekä sopimuspalokuntien koulutusta koskevat muutokset.

Maakuntauudistukseen liittyvien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta, kun pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakunnille.

Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirrettäisiin hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriöltä sisäministeriön hallinnonalalle. Käytännössä Rajavartiolaitos johtaisi öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa merellä. Rajavartiolaitos vastaa jo nykyisin ihmisten pelastamisesta merellä. Samaa valmiutta hyödynnettäisiin jatkossa myös ympäristöonnettomuuksien torjunnan johtamisessa.

Vapautuksia väestönsuojarakentamiseen

Väestönsuojien rakentaminen uudisrakennuksiin jatkuu. Niiden rakentamista koskevia velvoitteita ja erityisesti lupaprosesseja ehdotetaan kuitenkin hallitusohjelman mukaisesti helpotettavaksi. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus poistettaisiin kokonaan sellaisilta rakennuksilta, joihin nykyään on käytännössä myönnetty hakemuksen perusteella vapautus.

Vapautus koskisi sellaisia kevytrakenteisia rakennuksia, joissa väestönsuojan rakentaminen olisi erityisen kallista suhteessa kokon rakennuksen kustannuksiin. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi lämmittämättömät urheilun harjoitusrakennukset, varastorakennukset, ratsastusmaneesit sekä peltirakenteiset hallit.

Väestönsuoja on rakennettava, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin on rakennettava väestönsuoja, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä. Näihin pinta-alarajoihin ei ole tulossa muutoksia.

Sopimuspalokuntalaisten koulutus yhtenäiseksi

Pelastustoimintaan sivutoimisesti osallistuvilta ja sopimuspalokuntalaisilta vaadittavaa koulutusta ei ole tällä hetkellä määritelty riittävästi eikä koulutukseen ole ollut yhdenmukaista koulutusjärjestelmää. Jatkossa vaatimuksena olisi Pelastusopiston opetussuunnitelman mukainen koulutus.

Pelastusopisto vastaisi opetussuunnitelman valmistelusta, ylläpidosta, kehittämisestä, kouluttajakoulutuksesta, kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä opetusmateriaalin tuottamisesta. Tavoitteena on kehittää kansallinen kouluttajakoulutus, joka antaa valmiudet toimia kouluttajina kaikissa sopimuspalokuntien hälytystoimintakelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa.

Maakuntauudistukseen liittyvät suuret periaatteelliset muutokset sisältyvät pelastustoimen järjestämislakiin, joka on jo eduskunnan käsiteltävänä.

Lausuntokierros päättyy 15. joulukuuta. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Sisäministeriön tiedote. 

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää