Pelastuslaitokset 28.4.2020

Jani Pitkänen on pelastuslautakunnan ehdokas Helsingin pelastuskomentajaksi

Jani Pitkänen on uusi pelastuskomentaja.

Jani Pitkänen on uusi pelastuskomentaja.

Pelastuslautakunnan ehdokas seuraavaksi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentajaksi on tehtävää väliaikaisesti tällä hetkellä hoitava Jani Pitkänen. Kaupunginhallitus tekee lopullisen valinnan lähiviikkojen aikana.

Lautakunta perustelee päätöstään Pitkäsen johtamistavalla ja muutosten läpiviejänä. Hänellä katsottiin olevan parhaat valmiudet uudistaa laitoksen henkilöstöjohtamista.

Lautakunnan päätösesityksessä todetaan, että Jani Pitkäsen valintaa puoltaa muun muassa hänen vahva näkemyksensä ja halunsa luoda uudenlaista johtamista ja toimintakulttuuria pelastuslaitokselle.

”Hänen ajatuksensa johtamisesta ovat positiivisia ja perustuvat vahvasti yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen. Johtamistavaltaan hän on valmentava ja ihmisläheinen, ja hänellä on ennakkoluulottomia ajatuksia uudenlaisten johtamiskäytäntöjen tuomiseksi osaksi pelastuslaitoksen johtamisen keinovalikoimaa. Muutoksen johtamisessa hänen näkemyksensä perustuvat konkreettisiin suunnitelmiin ja kykyyn hyödyntää moderneja muutoksen johtamisen menetelmiä uudistusten läpi viemiseksi.”

Päätösesityksessä todetaan myös, että Pitkäsen ajatukset muun muassa pelastajien ammatillisen mielikuvan, samoin kuin ylipäänsä pelastuslaitoksen työnantajankuvan vahvistamisesta ja sitomisesta entistä vahvemmin osaksi muuttuvaa yhteiskuntaa ovat kiinnostavia. Samoin hänen näkemyksensä tiettyihin, akuutisti ratkaistaviin toimintavalmiuteen liittyviin kysymyksiin ovat punnittuja ja kokonaisvaltaisia.

Jani Pitkäsen todetaan olevan suunnitelmallinen ja huolellinen, mutta samalla tehokas ja tavoiteorientoitunut. Hän on helposti lähestyttävä, keskusteleva ja kuunteleva esimies, joka johtaa asioiden kautta sparraten ja tavoitelähtöisesti.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

 

Lue lisää