Pelastuslaitokset 5.7.2019

Omavalvonnasta mittari pelastuslaitosten palvelujen ja toiminnan arviointiin

Pelastustoimen koordinaattori Terhi Virtanen ja kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ovat innostuneita omavalvontamallista. Sen avulla varmistetaan palvelujen laatua.

Pelastustoimen koordinaattori Terhi Virtanen ja kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ovat innostuneita omavalvontamallista. Sen avulla varmistetaan palvelujen laatua.

Pelastustoimen omavalvontamallin avulla voidaan varmistaa palvelujen laatu- ja palvelutasovaatimusten täyttyminen. Lisäksi omavalvontamalli luo yhtenäiset perusteet pelastuslaitosten palvelujen suunnittelulle sekä organisaation oman toiminnan systemaattiselle tietoperusteiselle kehitystyölle.

Omavalvonnan toteuttaminen pelastuslaitoksella tarkoittaa laadunhallinnan toimintatapojen hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa parantamista.

”Pelastuslaitosten toimintaa ja palveluita tulee kehittää aiempaa systemaattisemmin, asiakaslähtöisemmin ja perustuen tietoon”, sanoo pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo.

”Omavalvontamallin avulla luodaan yhtenäiset perusteet pelastuslaitosten palvelujen suunnittelulle ja tarkastella toimintaamme asiakaslähtöisesti”, toteaa kumppanuusverkoston koordinaattori Terhi Virtanen.

Yhteinen toimintamalli

Omavalvontamallin valmistelun tavoite on luoda pelastuslaitoksille yhteinen toimintamalli, jota hyödyntämällä organisaatiossa voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti havaittuihin poikkeamiin, turvallisuuspuutteisiin sekä muihin kehittämistä vaativiin asioihin.

”Olemme päässeet liikkeelle puhtaalta pöydältä. Voimme kehittää pelastustoimelle sellaisen laadunhallintajärjestelmän, jossa itse vastaamme siitä alusta alkaen ja voimme myös tehdä korjaavia toimenpiteitä nopeasti, jos huomaamme tuottamissamme palveluissa epäkohtia. Palvelujen laadun varmistamisen tulee tapahtua omasta tahdostamme eikä se ole osa toimialan laillisuusvalvontaa”, Tervo toteaa.

Lue koko juttu Pelastustiedosta 4-5, joka ilmestyi 19.6.

Teksti ja kuva: Esa Aalto