Pelastuslaitokset 15.12.2020

Pelastuslaitoksilla toistamiseen paras maine julkishallinnon organisaatioista – Hätäkeskuslaitos sijoittui kolmanneksi

Pelastuslaitoksen luottamusta herättävä toiminta syntyy erityisesti ammatillisesti hoidetuissa pelastustehtävissä.

Pelastuslaitoksen luottamusta herättävä toiminta syntyy erityisesti ammatillisesti hoidetuissa pelastustehtävissä.

Pelastuslaitoksilla on julkishallinnon organisaatioista paras maine jo toista vuotta peräkkäin, selviää T-Median toteuttamasta Luottamus & Maine -tutkimuksesta. Kansalaisilla on positiivinen mielikuva erityisesti pelastuslaitosten palveluista.

Myös Hätäkeskuslaitoksen toimintaa arvostetaan. Hätäkeskuslaitos sijoittui mainetutkimuksessa kolmanneksi. Toisella sijalla oli Ilmatieteen laitos.

T-Median mainetutkimuksessa kansalaisia pyydettiin kertomaan mielikuvansa organisaatioiden hallinnosta, taloudesta, johdosta, innovaatioista, vuorovaikutuksesta, palveluista, organisaatioista työpaikkana ja vastuullisuudesta. Vastaajat arvioivat kutakin osa-aluetta asteikolla 1–5, ja vastausten keskiarvosta muodostettiin organisaatioille kokonaismaineluku. Mukana tutkimuksessa oli 74 julkisorganisaatiota.

Pelastuslaitosten osalta kansalaisia pyydettiin arvioimaan oman alueensa pelastuslaitosta.

Kokonaisarvosanaksi kansalaiset antoivat pelastuslaitoksille 3.96. Positiivisin mielikuva kansalaisilla oli pelastuslaitosten palveluista (4.38). Heikoimmin kansalaiset arvioivat taloutta (3.65).

”Tutkimuksen tulos kertoo hyvää pelastustoimen arvojen toteutumisesta. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti ovat arvoja, mutta myös valintoja ja tekoja, joita pelastuslaitoksiemme henkilöstö ja sopimuspalokunnat tekevät joka päivä. On tärkeää, että hädän hetkellä voimme luottaa saavamme nopeasti apua omalta pelastuslaitokseltamme”, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo.

Tunnetuimpien 25 julkisorganisaation mainekeskiarvo oli 3.34. Pelastuslaitosten tulos parani hieman viime vuodesta, sillä vuonna 2019 pelastuslaitosten kokonaismaineluvuksi muodostui 3.93.

Hätäkeskuslaitos sijoittui kolmanneksi mainearvosanalla 3,84. Parhaimmat mielikuvat kansalaisilla oli Hätäkeskuslaitoksen palveluista (4,23) ja vastuullisuudesta (4.09). Heikoimmin vastaajat arvioivat Hätäkeskuslaitoksen innovaatioita (3.55). Tulos kuitenkin parani viime vuodesta, sillä vuonna 2019 maineluku Hätäkeskuksen innovaatioiden osalta oli 3,41.

”Tulos on vahva kiitos ja luottamuksen osoitus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työlle. Tulos kertoo, että kansalaiset kokevat Hätäkeskuslaitoksen palvelut korkealaatuisina, pelastusylijohtaja Kohvakka sanoo.

T-Median julkishallinnon organisaatioiden mainetta ja Suomen kansalaisten julkishallintoa kohtaan osoittamaa luottamusta mittaava tutkimus toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Luottamus & Maine -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 2.10.–29.10.2020. Tutkimukseen osallistui 8057 mannersuomalaista, jotka olivat iältään 15–65-vuotiaita.

Lähde: Sisäministeriö
Kuva: Lassi Rinne

Lue lisää