Pelastuslaitokset 20.5.2022

Pelastuslaitoksille valmistui ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi – ohje ei koske sopimuspalokuntia

Vapaaehtoisjärjestöt ovat jo nyt useasti mukana erilaisessa pelastustoiminnassa.

Vapaaehtoisjärjestöt ovat jo nyt useasti mukana erilaisessa pelastustoiminnassa.

Valtakunnallisen ohjeen avulla pelastuslaitokset voivat jatkossa hyödyntää tarvittavia vapaaehtoisia voimavaroja.

”Hyvinvointialueiden pelastuslaitokset kokoavat omilta alueiltaan rekisterin, jonka perusteella voivat hyödyntää erilaisissa tilanteissa tarvittavia vapaaehtoisia ja pitää myös yllä niiden osaamista”, erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi sisäministeriön pelastusosastolta sanoo.

Vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntäminen on osa suorituskyvyn selvittämistä. Ohjeen tavoitteena on edistää ja yhdenmukaista vapaaehtoisten hyödyntämistä pelastustoiminnassa. Lisäksi pyritään kehittämään vapaaehtoisten huomioimista pelastustoimen varautumisessa suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Ohje ei koske pelastuslaitosten sivutoimista henkilöstöä eikä sopimuspalokuntatoimintaa. Ohjeen valmisteluun osallistui yhteistyöryhmä, jossa olivat edustettuina Suomen pelastuslaitokset ja keskeiset vapaaehtoisjärjestöt.

Vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen merkitys varautumisessa on tunnistettu valtioneuvoston periaatepäätöksissä, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteoissa sekä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

Tutustu ohjeeseen täältä.

Lähde: Sisäministeriö Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää