Pelastuslaitokset 27.10.2023

Pelastuslaitos välttyy säästötoimenpiteiltä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouskurimuksessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ilmoitti valtavasta alijäämästä, mikä sinällään ei poikkea siitä, mikä on tilanne kaikilla hyvinvointialueilla.

Vuoden 2024 talousarvioesityksessä alijäämä on peräti 99,8 miljoonaa euroa. Alijäämän taustalla on vuoden 2023 siirtyneessä rahoituksessa olleet vajeet, vuonna 2023 hyvinvointialueindeksin ylittäneet toteutuneet hintojen ja palkkojen korotukset sekä vuoden 2024 hyvinvointialueindeksin ylittävä kustannustason nousu.

Vuosien 2023 ja 2024 aikana kertyvän alijäämän arvioidaan olevan kaikkiaan noin 181,9 miljoonaa euroa. Talousarvio sisältää kahden prosentin tuottavuustavoitteen, jota ilman alijäämä olisi edellä esitettyä suurempi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hoitaa pelastuspalveluja kahdella hyvinvointialueella. Vantaan ja Keravan lisäksi myös Keski-Uudellamaalla. Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt sanoo, että jo tämä on itsessään ollut pelastuslaitokselta tehostamistoimenpide.

”Pelastuslaitoksen mahdollisuudet sopeuttaa toimintaansa ovat muutoinkin hyvin vähäiset. Olemme jo nyt kustannuksiltamme maan tehokkain pelastuslaitos”, Landstedt sanoo.

”Meillä on myös aluehallintoviraston määräys toimintavalmiuden parantamiseksi. Mikäli kuluja pitäisi karsia, vaikuttavinta se olisi tehdä henkilöstökuluista eikä sellaista voida pelastuslaitoksen osalta tehdä heikentämättä toimintavalmiutta.”

Landstedt sanookin, että pelastuslaitokselle ei tässä tilanteessa ole osoitettu kustannustehostamisen tarpeita.

”Erityisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päättäjät ja johto ymmärtävät tämän hyvin, mutta haasteellisempaa tätä viestiä on viedä toisella hyvinvointialueella eli Keski-Uudellamaalla”; Jyrki Landstedt toteaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on käynnistämässä uudistusohjelmaa palvelutuotannon tehostamiseksi edelleen. Uudistusohjelma perustuu kahden prosentin vuosittaiselle tuottavuustavoitteelle.

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö toteaa, että kasvavan väestön alueella palvelutarpeet lisääntyvät.

”Resurssien niukkuus velvoittaa meitä katsomaan eteenpäin ja uudistamaan rohkeasti toimintatapojamme. Tällä ja tulevilla taloussuunnitelmilla haluamme varmistaa laadukkaat ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut myös tuleville sukupolville”, hän sanoo.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää