Pelastuslaitokset 1.4.2016

SPAL:n Mustakangas: Tuottavuus paljon muuta kuin työaika

Palomiesten eläkeikää pitäisi JHL:n Pelastusalan Unionin mielestä laskea.

Palomiesten eläkeikää pitäisi JHL:n Pelastusalan Unionin mielestä laskea.

Työn tuottavuuden parantamiseksi pitää huolehtia henkilöstön työtyytyväisyydestä ja motivoimisesta. Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Ilkka Mustankangas korostaa töiden toimivaa järjestämistä. Johtamisen pitää olla kunnossa, työ on hyvin organisoitu ja työrytmi ja -ympäristö ovat kunnossa. Silloin saavutetaan tuottavuudenkin kannalta paras lopputulos.

Siksi hän ei ymmärrä, miksi tuottavuuskysymyksessä on jumiuduttu työaikakeskusteluun.

”Kumppanuusverkoston tuottavuusraportissa ei tarkasteltu riittävästi kokonaisuutta. Pelastustoimessa on 22 erilaista organisaatiota, jotka toimivat erilaisessa toimintaympäristössä. Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon raportissa. Siksi keskustelu on nyt vääristynyt, mutta hyvä on kuitenkin, että keskustellaan.”

Hänen mielestään uudistusta valmisteltaessa on huolellisesti valmisteltava myös tuottavuusraportissa esiin nostettuja asioita eikä tehdä hätiköityjä toimenpiteitä.

”Nyt ei pidä tuijottaa yksityiskohtiin, vaan keskittää voimavarat uudistustyöhön. Vuoden 2019 jälkeen voidaan tarkastella erilaisia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi työaikaa.”

Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Ilkka Mustakangas toivoo laajempaa näkökulmaa tuottavuuden parantamiskeinoihin.
Suomen Palomiesliiton puheenjohtaja Ilkka Mustakangas toivoo laajempaa näkökulmaa tuottavuuden parantamiskeinoihin.

Ilkka Mustakangas huomauttaa myös Työterveyslaitoksen julkaisseen tutkimuksia, joissa todetaan rikkonaisemman työaikajärjestelyn olevan kuormittavamman.

”Olen myös itse työskennellyt erilaisissa työaikamalleissa ja kokemuksesta voin sanoa, että kaksivuorotyö on rikkonaisempaa. Vuorokausityö ei ole niin kuormittavaa. Oleellista on keskustella siitä, että työnantajan pitää suunnitella, miten 24 tunnin työaika järjestetään.”

Mustakankaan mielestä jäykkyyttä työn järjestämiseen tuovat palkkaus, työn suunnittelu ja miten sitä toteutetaan.

”Tuottavuusraportissa otetaan kantaa myös töiden järjestelyihin liittyviin asioihin. Niissä päästään asian ytimeen ja tärkeää on yhdessä keskustella myös hiertävistä kipupisteistä ja etsiä niihin yhdessä ratkaisut.”

”Sanelemalla ei päästä eteenpäin”, Ilkka Mustakangas sanoo.

Lue lisää puheenjohtaja Ilkka Mustakankaan ajatuksista tuottavuudesta ja pelastustoimesta Pelastustiedosta 3/2016, joka ilmestyy 11.5.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto julkaisi helmikuussa tuottavuusraportin. Eriävän mielipiteen siitä jätti Suomen Palomiesliitto.

Teksti: Esa Aalto Kuvat: Tapio Sovijärvi ja Esa Aalto

Lue lisää