Pelastuslaitokset 24.2.2016

Tuottavuus herättää kysymyksiä – ”Nukkuminen viivästyttää hälytykseen lähtöä?”

Palomiehet pitävät kunnostaan huolta erilaisin testein ja harjoituksin työvuoron aikana.

Palomiehet pitävät kunnostaan huolta erilaisin testein ja harjoituksin työvuoron aikana.

Tuottavuus on kiinni henkilöstöjohtamisesta. Ilman työnantajan asettamia tavoitteita valmiuden aikaista toimintaa on vaikea tehostaa.

Siinä kiteytettynä pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa tehdyn pelastustoimen tuottavuutta käsitelleen raportin johtopäätös.

Suomen Palomiesliitto jätti eriävän mielipiteen raportista.

Raportissa todetaan muun muassa, että pelastustoimen voimavaroja haluttaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin. Pelastusryhmiä koottaisiin laajemmilta alueilta ja kiireettömissä tehtävissä sopimuspalokuntien käyttö jäisi päivystävän pelastusviranomaisen harkintaan.

Pelastustoimen palvelutuotantoa haluttaisiin laajentaa sosiaali-ja terveystoimen kanssa. Työajan käyttöä tehostettaisiin aktiivisella työaikasuunnitelulla, jolloin väkeä olisi silloin töissä, kun tilastojen ja riskianalyysien mukaan töitä on.

Johtamis- ja esimiestyötä pitäisi kehittää ja osaaminen saada parempaan hallintaan. Myös palkkausjärjestelmä pitäisi kehittää sellaiseksi, että se tukisi työn tehostamista.

Valvonta ontuu

Keski-Suomesta alkunsa saanut tuottavuushanke on kirjattu kaikkien laitosten yhteiseksi näkemykseksi, mutta tuottavuuden toteuttaminen jää jokaisen pelastuslaitoksen omaan harkintaan.

”Onnettomuuksien ehkäisy, harjoitus- ja koulutusasiat”, Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Simo Tarvainen luettelee esimerkkejä tehtävistä, joissa tuottavuutta voitaisiin tehostaa.

Pelastuslaitosten vuorokautinen työaika tulee tarkasteltavaksi etenkin tämän vuoden lopussa, kun monissa laitoksissa päättyy voimassa oleva poikkeuslupa.

Työn tuottavuutta voidaan Tarvaisen mielestä parantaa myös vuorokautisessa työajassa, vaikka 12 tunnin aktiivityöaikaan sisältyykin tiettyjä rajoitteita.

”Kysymys on muun muassa se, onko työtehtävänä olla vain valmiudessa vai ei?”

”Raportin mukaan kaikilla asemilla ei ole hyödynnetty 12 tunnin työaikaa. Toisaalta 24 tunnin työaikaa tekevän ensihoitajan 12 tunnin aktiivityöaika saattaa ylittyä helposti.”

Tarvaisen mielestä oleellista on se, että työtehtävien hoidossa valvonnasta pidetään huolta.

”Nyt siinä on ollut paikoitellen ongelmia esimerkiksi meillä. Mitä vähemmän on valvontaa, sitä huonommin saattaa töitä oltu tehty.”

Hän myös huomauttaa, että maakuntauudistuksessa pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyö tiivistyy, mikä tuo työtehtäviin uusia vaatimuksia.

Tarvainen painottaa, että pelastuslaitoksissa on päästävä aktiiviseen työvuorosuunnitteluun – dynaamiseen riskinarviointiin.

”Työvoimaa on oltava silloin, kun on töitä. Työnantajan on aika ottaa voimakkaampi rooli itselleen myös pelastuslaitoksissa.”

Lähiesimiestyö on pullonkaula

Yksi pullonkauloista pelastuslaitoksissa on lähiesimiestyö.

”Työntekijäportaasta nousu esimieheksi edellyttää roolin muutosta työnantajan edustaksi. Se vaatii oikeaa luonnetta ja asennetta.”

”Työnantaja ei ole myöskään tukenut riittävästi lähiesimiehiä. Työnantajan pitää paremmin valmentaa esimiestyöhön ja koulutuskin pitää saada paremmin tukemaan sitä.”

”Raportin johtopäätökset eivät ole syytöksiä ketään vastaan, vaan olemme yhdessä halunneet nostaa asioita esille ja parantaa niitä.”

Tarvaisen mielestä paloasemilla ei pidä pelkästään odotella valmiudessa hälytystehtäviä, vaan siellä pitäisi olla aktiivista toimintaa, esimerkiksi enemmän ennaltaehkäisevää työtä ihmisten parissa.

Palopäällikkö Pekka Hynynen esitteli Nummelan paloaseman uusia tiloja kansliapäällikkö Päivi Nergille (vas.) ja Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Varpu-Leena Malmgrenille.
Palopäällikkö Pekka Hynynen esitteli Nummelan paloaseman uusia tiloja kansliapäällikkö Päivi Nergille (vas.) ja Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Varpu-Leena Malmgrenille.

”Ongelmana on myös, että hälytystehtäviin lähtö usein hidastuu, kun keikalle herätään sängystä. Voi kysyä, onko nukkuminen hyväksyttävä syy hälytykselle lähdön viivästymiseen?”

Liian lyhyt aika isolle työlle

Suomen Palomiesliitto jätti eriävän mielipiteen tuottavuusraportista, mutta johtaja Kim Nikulan mielestä on hyvä, että alalla tutkitaan ja selvitetään myös näitä asioita.

”Samaan suuntaan tässä ajatellaan, mutta eri näkökulmista.”

Nikulan mielestä pelastustoimen kehittämisessä suurin puute on riittävän tilastotiedon ja tutkitun tiedon puuttuminen.

”Ilman sitä emme voi viitoittaa suuntaa tulevaisuuteen.”

Hän harmittelee sitä, että iso työ tehtiin liian lyhyessä ajassa, kolmessa kuukaudessa.

”Kolmen palaverin perusteella ei voi tällaisista asioista vetää riittäviä johtopäätöksiä.”

Keskeinen erimielisyys kumpuaa siitä, miten kokonaisuutta tarkastellaan.

”Jos veronmaksajan eurosta oikeasti kannetaan huolta, pitäisi veronmaksajalle esittää kysymys, kumpi on tärkeämpi, hallintoyksikkö vai se, että paloauto tulee 60 sekunnin hälytysvalmiudessa paikalle.”

Nikula toivoisi, että veroeuronäkökulmaa tarkasteltaisiin nyt toteutettua laajemmalla joukolla ja ulkopuolisten voimin.

Ammattijärjestö ei Nikulan mukaan halua antaa mielikuvaa, että se haluaa pitää vain yllä  vanhaa järjestelmää, koska ei ole valmis hyväksymään muutosesityksiä.

Palomiesliitto perää lausunnossaan, että sisäministeriön pitää ottaa ohjat ja määritellä pelastustoimen tehtävät ja sisällöt valtakunnallisesti.

Valmiusajattelu pitää hänen mielestään pysyä pelastustoimessa, jos kansalaisten turvallisuudesta aiotaan pitää huolta.

Raportissa puhutaan hälytystehtävien odottelusta paloasemilla. Tätä sanaa Nikula ei hyväksy.

”Pitää tarkastella mitä tehdään, kun ollaan valmiudessa. Silloin voidaan harjoitella ja pitää ammattitaitoa yllä.”

”Varallaoloa kutsutaan työajaksi myös kansainvälisissä sopimuksissa.”

Hän myös huomauttaa, että on tärkeää, että paloasemilta tulee hyvin levänneitä palomiehiä hälytystehtäviin, eivätkä he tule väsyneinä jostakin muusta työtehtävästä.

Kim Nikula katsoo, että tuottavuushankkeen asiat etenevät nyt sisäministeriön uudistushankkeessa ja aikanaan ne tulevat esille jossakin muodossa, kun pelastuslaitokset ovat osa uusia itsehallintoalueita.

Lue pelastustoimen tuottavuusraportti ja SPAL:n eriävä mielipide.

Teksti: Esa Aalto

Kuvat: Kimmo Kaisto ja Esa Aalto

Lue lisää