Pelastuslaitokset 20.6.2022

Työtuomioistuimesta päätös: Jokilaaksoille varallaolosaatavista yli kahden miljoonan euron kustannukset

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle koituu yli kahden miljoonan euron kustannukset varallaolosta kertyneistä palkkasaatavista. Työtuomioistuin antoi päätöksensä kahdentoista henkilön palkkasaatavavaatimuksiin vuosilta 2012-15. Palkkasaatavavaatimukset koskevat miehistö- ja ryhmäjohtajavarallaoloja. Vaatimusten kokonaismäärä oli yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa, mutta henkilösivukulujen kanssa kustannusvaikutus on 2,15 miljoonaa euroa. Palkkasaatavat ovat henkilöä kohden 29000:stä eurosta aina 321000:en euroon asti.

Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan syntyneet kustannukset veloitetaan pelastuslaitoksen omistajakunnilta käyttäen vaatimusvuosien mukaisia kuntien suhteellisia maksuosuuksia.

Useisiin Suomen pelastuslaitoksiin on vuoden 2015 jälkeen kohdistunut jälkikäteisiä palkkasaatavavaatimuksia, koska varallaolojärjestely on ollut alalla pitkään yleisesti käytössä.

Vaatimuksissa on jälkikäteen vaadittu tulkittavaksi vapaamuotoinen varallaolo täydeksi työajaksi. Sen takia pitää varallaolotunneilta työaikalisineen maksaa täyttä palkkaa. Vaatimuksia alettiin valtakunnallisesti esittää sen jälkeen, kun korkein oikeus antoi ennakkopäätöksen vuonna 2015.

Työtuomioistuimessa käsitellään Jokilaaksojen osalta kahdeksaa päällystövarallaoloa. Sen käsittely etenee samanaikaisesti myös muihin pelastuslaitoksiin kohdistuvien vaatimusten käsittelyjen kanssa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella, kuten valtakunnallisesti muutoinkin, on muutettu varallaolo-ohjeistusta vuonna 2016. Merkittävimmät muutokset ohjeisiin olivat, että varallaolijan valmiusvaatimusaika pidennettiin 15 minuuttiin ja varallaolijan yöpyminen varallaoloaikana paloasemalla kiellettiin.

Lähde: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää