Pelastustoimi 4.6.2018

Sisäministeriö: Suomi turvallisin maa 2030 – uhkina sään ääri-ilmiöt, yhteiskunnan haavoittuvuus ja eriarvoistuminen

Poliisin ja pelastuslaitosten palvelut on turvattava riittävän tasapuolisesti koko maassa ja kaikissa oloissa.

Poliisin ja pelastuslaitosten palvelut on turvattava riittävän tasapuolisesti koko maassa ja kaikissa oloissa.

Sisäministeriön visio on, että vuonna 2030 Suomi on maailman turvallisin maa ja kaikille asukkailleen yhtä turvallinen. Siksi tulevina vuosina sisäisen turvallisuuden palveluilla pitää tasata eroja ihmisten ja väestöryhmien turvallisuudessa ja turvallisuuden kokemuksessa. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus julkaistiin maanantaina 4. kesäkuuta.

”Maahantuloon liittyvä ennakoimattomuus, ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt ja teknologiasta riippuvaisen yhteiskunnan haavoittuvuus ovat uhkia, joihin turvallisuusviranomaisten on lähivuosina varauduttava nykyistä paremmin”, kansliapäällikkö Esko Koskinen sanoo.

Esimerkiksi rikollisuus on laskenut yleisen hyvinvoinnin lisäännyttyä, mutta hyvinvointi ja turvallisuus eivät jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken. Kymmenesosa väestöstä kokee yli kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat merkittäviä perinteisten turvallisuusuhkien kuten rikollisuuden ja sen uhriksi joutumisen taustatekijöitä. Sen vuoksi myös sisäisen turvallisuuden viranomaisten on puututtava niihin.

Viranomaisten näkyvä läsnäolo tärkeää

Väestön keski-ikä nousee Suomessa EU-maista nopeimmin. Samalla väestö keskittyy kaupunkeihin. Sisäisen turvallisuuden palvelut, kuten poliisin ja pelastuslaitosten palvelut, on turvattava riittävän tasapuolisesti koko maassa ja kaikissa oloissa.

Erityisesti turvallisuuden tunteen säilyttäminen vaatii digitalisaation mahdollisuuksista huolimatta myös viranomaisten näkyvää läsnäoloa. Riittävien henkilöstöresurssien pitkäjänteinen varmistaminen on ehdoton edellytys viranomaisten palvelutason säilymiselle ja näkyvälle läsnäololle myös tulevina vuosina.

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä. Tulevaisuuskatsaukset laadittiin nyt viidettä kertaa.

Lue turvallisuuskatsaus täältä.

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää