Sopimuspalokunnat 11.6.2019
Facebook (114)

Kysely: Sopimuspalokuntalainen kohtaa yhä useammin väkivaltaa

Sopimushenkilöstö paljon muun muassa ensivastetoimintaan, jossa uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavan yleisiä. Ilomantsissa myös Pohjois-Karjalassa Rajavartiolaitoksen partio käy ahkerasti myös ensivaste -ja pelastustehtävillä.

Sopimushenkilöstö paljon muun muassa ensivastetoimintaan, jossa uhka- ja väkivaltatilanteet ovat valitettavan yleisiä. Ilomantsissa myös Pohjois-Karjalassa Rajavartiolaitoksen partio käy ahkerasti myös ensivaste -ja pelastustehtävillä.

Sopimuspalokuntien henkilöstö kohtaa yhä useammin uhka- ja väkivaltatilanteita hälytystehtävissä. Näin käy ilmi Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) sopimuspalokuntalaisille tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastasi 960 henkilöä kattavasti ympäri Suomea. Vastaajista 62% ilmoitti ilmiön olevan omassa palokunnassakin kohdattu ja tuttu. Vastaajista 12 % oli itse ollut uhattuna, 25 % oli ollut mukana tällaisessa hälytystehtävässä, mutta ei itse ollut uhattuna. Lisäksi 25 % ilmoitti, että palokunnan hälytystehtävissä on koettu uhkatilanteita, mutta itse ei ole ollut näissä tehtävissä mukana.

Vastaajista 30 % oli saanut jotain koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen. Peräti 63 % vastaajista ei ole saanut mitään koulutusta tällaisiin uhkaaviin tilanteisiin.

”Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat selkeä työturvallisuuskysymys pelastustehtävissä”, sanoo Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala.

”Viimevuosina on uhkatilanteiden määrä kasvanut – pelkäämme, että kasvu jatkuu.”

Sopimushenkilöstölle tehty kysely osoittaa, että huolestuttava ilmiö koskettaa laajasti päätoimisen ensihoito- ja pelastushenkilöstön ohella myös sopimuspalokuntia. Etenkin ensihoitajien kohtaamat uhkatilanteet ovat herättäneet alalla ja julkisuudessa keskustelua viime vuosina. Myös monissa ensihoitotehtävissä ensimmäinen potilaan tavoittava yksikkö on sopimushenkilöstön miehittämä ensivasteyksikkö, joten kyselyn paljastama väkivallan uhan kokemisen yleisyys ei tullut yllätyksenä. Kujala vaatii pelastuslaitoksia huomioimaan paremmin uhka- ja väkivaltatilanteet työturvallisuussuunnitelmissaan ja -ohjeissa sekä järjestämään niihin myös riittävästi tarvittavaa koulutusta.

”Myös suojavarusteissa on huomioitava uhkatilanteiden mahdollisuus”, toteaa Kujala.

Lähde: SSPL
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää