Sopimuspalokunnat 11.9.2018

Salon alueen palokuntanuorten yhteistyö tiivistyi harjoitus harjoitukselta

Yhdessä. Tähän näkymään tiivistyy Porissa järjestetyn tapahtuman tarkoitus. Palokuntanuoret ovat pelastaneet autoon juuttuneen ihmisen heille lavastetussa liikenneonnettomuustilanteessa.

Yhdessä. Tähän näkymään tiivistyy Porissa järjestetyn tapahtuman tarkoitus. Palokuntanuoret ovat pelastaneet autoon juuttuneen ihmisen heille lavastetussa liikenneonnettomuustilanteessa.

Satakunnan Pelastusharjoitusalueella rakennettiin siltoja tulevaisuuden työhön, kun Salon yhteistoiminta-alueen palokuntanuoret kokoontuivat yhteisharjoitukseen lauantaina 1. syyskuuta.

Harjoituksen järjesti Salon alueen nuorisotyöryhmä. Tavoite oli rakentaa nuorille silta myöhempään palokuntien väliseen hälytysosastossa toimimisen aikaan, jolloin nämä tulevaisuuden pelastajat tuntisivat toisensa ja toistensa toimintatavat. Nuoret itse kertoivatkin huomanneensa, kuinka yhteistyö eri palokuntalaisten kanssa tiivistyi harjoitus harjoitukselta.

Palokuntanuoret sammuttavat vaahdolla polttonesteen allaspalon yhteisharjoituksessa Porissa.

Tapahtumassa oli mukana 75 henkilöä, joista nuoria 50. Harjoituksessa nuorille pyöri yhtäaikaisesti kolme pelastusjoukkuekoossa suoritettavaa, tositilannetta vastaavaksi lavastettua tehtävää. Puitteet harjoitusalueella olivat tasokkaat: liikenneonnettomuusharjoitteisiin oli varattu kymmenkunta purettavaa autoa. Eri simulaattoreita päästiin suihkuttamaan niin lavastetussa nestevuodossa kuin kemikaaliterminaalin rakennuspaloharjoitteessa.

Tehtäville nuoret lähtivät harjoitusalueen omalta paloasemaltaan. Yksikkökoossa palokunnissaan monesti harjoittelemaan tottuneet nuoret pääsivät kokeilemaan perustehtävien tekemistä osana isompaa muodostelmaa. Harjoitteiden palautteissa nuoret iloitsivatkin niiden todenmukaisuudesta, mutta myös kertoivat oivaltaneensa yksittäisten mieskohtaisten taitojen, kuten onnistuneiden kalustonnostojen merkityksen, nostettuaan työkaluja kontin katolla toimineelle naapuriyksikölle.

Nuoret eri palokunnista sijoitettiin yksiköihin hajautetusti. Näin varmistettiin, että naapuripalokuntien kasvot tulevat harjoitteissa tutuksi. Kouluttaja jakoi tehtävät yksiköille, ja ajoneuvojen pumpuilla oli aikuinen avustamassa. Muutoin rasteilla kaikissa toimivissa tehtävissä nuoret pääsivät haastamaan oppimiaan taitoja. Hälytysosastojen portteja iältään jo kolkuttelevat nuoret saivat toimia yksiköidensä johtajina nuoremmilleen.

Ikimuistoinen palokuntaelämys

Näköalapaikalle harjoituksessa pääsivät myös paikalliset palokuntanuoret: Porin ja Noormarkun VPK:iden nuoriso-osastot asettivat potilaat harjoitukseen. Osallistuneiden osastojen kouluttajat olivat varmistamassa harjoitteiden turvallisuuden ja huolehtivat muun muassa savukoneista sekä harjoitusnukeista.

Palokuntanuoret ovat juuri sammuttaneet polttonesteen allaspalon. Nuorten kouluttaja Juho Salmi Somerniemen VPK:sta (vas.) valvoo harjoitteen turvallisuutta.

Harjoituksen keskeinen onnistumisen edellytys oli Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitosten merkittävä kalustotuki: kumpikin antoi harjoitukseen kolme sammutusautoa, ja lisäksi Porin VPK sekä Kokemäen VPK osoittivat harjoitukseen kumpikin raivausautonsa.

Yhä kovenevassa kilpailussa nuorten eri harrastusten välillä nuorisotyöryhmä halusi tällä voimanponnistuksella paitsi tarjota nuorille korkeatasoisen harjoitteen, myös näyttää, mihin yhteistoiminta-alueen mittakaavassa pystytään, kun vain yhdessä niin halutaan.

Paikallistuki korostui myös huollon järjestelyissä: Porin VPK:n naisosasto muonitti pitkän päivän tehneet harjoitusjoukot maittavilla aterioillaan ja Satakunnan pelastuslaitos auttoi harjoitteiden käytännön valmisteluissa. Länsi-Suomen Pelastusalan liitto myötävaikutti välillisesti panoksellaan positiivisesti tapahtuman osallistujamäärään.

Salon yhteistoiminta-alueen palokuntanuoret kouluttajineen ryhmäpotretissa Satakunnan pelastusharjoitusalueella Porissa.

Osa osallistuneista palokunnista totesikin, etteivät yksittäisen palokunnan voimavarat riittäisi näin suuren harjoituksen järjestämiseen ja oli tyytyväinen yhteistoiminta-alueen palokuntien väliseen yhteistyöhön järjestelyissä. Ikimuistoisten palokuntaelämysten uskotaan alueella ruokkivan positiivista henkeä harrastuksen ympärillä, jotta nuoret viestisivät positiivisista kokemuksistaan kavereilleen ja nämäkin tulisivat palokuntaharrastuksen pariin. Salon alueen nuorisotyöryhmä kiittää tapahtuman mahdollistaneita yhteistyökumppaneita.

Teksti: Antti Riepponen

Kuvat: Noora Vainio