Sopimuspalokunnat 21.10.2019

SSPL:n uusi toiminnanjohtaja Jaakko Linko: ”Oma arvostus paremmaksi, sitten saavutetaan helpommin muidenkin arvostus”

Jaakko Linko on myös sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanut ja aktiivisesti Säynätsalon palokunnassa toimiva palokunnan yksikönjohtaja, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus sopimuspalokuntatoiminnasta.

Jaakko Linko on myös sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanut ja aktiivisesti Säynätsalon palokunnassa toimiva palokunnan yksikönjohtaja, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus sopimuspalokuntatoiminnasta.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu liiton järjestöpäällikkö Jaakko Linko, 39 haluaisi vahvistaa sopimuspalokuntalaisten tekemän työn omaa arvostusta. Sitä seuraa helpommin myös muiden arvostus.

Linko aloittaa vuoden alussa liiton toiminnanjohtajana eläkkeelle siirtyvän Isto Kujalan jälkeen.

Uusi toiminnanjohtaja heivaisi turhan vaatimattomuuden pois sopimuspalokuntalaisista.

”Vaatimaton voi toki olla, mutta jos se johtaa siihen, että ei arvosta riittävästi omaa toimintaansa, ei sitä tee kukaan mukaan.”

”Sopimuspalokuntalaisten identiteetin vahvistamisessa liitto voi tehdä paljon hyvää työtä.”

Jaakko Linko kannustaa palokuntalaisia tuomaan lähiympäristössäänkin myönteisesti esille omaa toimintaansa.

”Huono itsetunto pois. Siihen ei ole mitään syytä.”

Parempaa yhteistyötä

Hän toivoo alalta myös parempaa yhteistyötä.

”Helposti jokainen keskittyy vain omaan juttuunsa ja pahimmillaan siitä seuraa turhaa kilpailua. Se voi olla toki tahatontakin, sillä meiltä ovat puuttuneet hyvät yhteistyörakenteet.”

Sisäministeriö asetti viime viikolla työryhmän pohtimaan sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuutta. Linko pitää toimeksiantoa hyvänä, sillä nyt on tilaisuus yhdessä pohtia toiminnan tulevaisuutta.

”Toivon, että työryhmä saa aikaiseksi konkreettisia toimenpiteitä eikä asioita suunnitella loputtomasti. Hankkeita, työryhmiä ja jatkoryhmiä on ollut riittävästi, mutta konkretiaan ei ole oikein päästy.”

Hän odottaa erityisesti, että pelastuslaitokset viimein näkisivät sopimushenkilöstön osana pelastuslaitosten organisaatiota.

”Ettei niitä nähtäisi vain yhteistyökumppaneina.”

”Sopimushenkilöstö on samanlaista pelastustoimen henkilöstöä kuin päätoimiset. Enemmän pitäisi nähdä niin, että teemme yhteistä työtä kuin että tekisimme yhteistyötä.”

”Tehdään hommia yhdessä ja kehitetään yhdessä toimintaa ja kuunnellaan toisiamme.”

”Näin myös pelastuslaitokset voivat olla vahvistamassa sopimuspalokuntalaisten identiteettiä. Voidaan löytää toimintaan myös monipuolisempia tehtäviä ja saada toimintaan osallistuvien erilaiset kiinnostuksen kohteet koko pelastustoimen yhteiseksi hyväksi.”

Toistensa tukijat

Palokunta-aatteeseen kuuluu vapaaehtoisuus. Se kulkee hänen mielestään käsi kädessä sopimuspalokuntatoiminnan kanssa ja ne tukevat toisiaan.

”Ilman vapaaehtoisuuden ideologiaa ja taustalla olevaa palokunta-aatetta meillä ei olisi näin vahvaa sopimuspalokuntajärjestelmää. Pitää muistaa silti se, ettei se ole vapaaehtoista toimintaa eikä perustu vapaaehtoisuuteen. Sopimuspalokuntatoiminta edellyttää vahvaa sitoutumista ja se perustuu sopimuksellisuuteen.”

”Palokunta tarvitsee molempia ja järjestötoiminnan vapaaehtoisuus tukee sopimuspalokuntatoimintaa ja auttaa sitä myös olemaan vahva.”

Jaakko Linko on koulutukseltaan teologian maisteri ja on työskennellyt 12 vuotta pappina.

”Pappi kohtaa työssään paljon ihmisiä. Se opetti paljon sellaista, mitä haluan olla tuomassa myös pelastusalalle ja sopimuspalokuntatoimintaan. Pidän tärkeänä vuorovaikutusta muiden kanssa ja kannustan siihen myös muita. Ei käperrytä oman paloaseman nurkkaan, vaan huomataan, että muitakin on mukana samassa juonessa ja naapurikylässäkin on paloasema.”

”Yhdessä ihmisten kanssa tekemisestä syntyy mielettömän hyviä juttuja.”

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto alkaa hakea uudelle toiminnanjohtajalle työparia. Liitto rekrytoi järjestöpäällikön.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: SSPL

Lue lisää