Pelastustoimi 11.11.2015

SPAL: Uudistus uhkaa jäädä torsoksi

Maakunta- ja sote-mallissa Uudellemaalle syntyisi pelastuslaitos, josta tulisi 1600 työntekijän jättilaitos, Pohjoismaiden suurin pelastuslaitos. Kuva: Kimmo Kaisto

Maakunta- ja sote-mallissa Uudellemaalle syntyisi pelastuslaitos, josta tulisi 1600 työntekijän jättilaitos, Pohjoismaiden suurin pelastuslaitos. Kuva: Kimmo Kaisto

Suomeen on päätetty perustaa 18 itsehallintoaluetta, jotka ottavat vastuulleen soten lisäksi pelastustoimen tehtävät. Suomen Palomiesliitto SPAL:n mielestä pelastustoimen uudistaminen jää keskeneräiseksi, jos aluepelastuslaitosten määrä vähenee ainoastaan neljällä.

Palomiesliiton näkemyksen mukaan kustannukset todennäköisesti lisääntyisivät, mutta ei tulisi mitään lisäarvoa, jos nykyisen 22 sijaan olisi 18 aluepelastuslaitosta. Itsehallintoalueisiin perustuvassa pelastustoimessa olisi yksi mammuttimainen Uudenmaan pelastuslaitos, jossa olisi noin 1600 työntekijää, ja 17 muuta pelastuslaitosta, joissa henkilöstömäärä vaihtelisi 60:sta 500:een.

Tämä ei lisäisi SPAL:n mukaan pelastustoimen kustannustehokkuutta eikä edistäisi tasapuolista palvelutoimintaa. Pikemminkin eriarvoisuus eri alueiden välillä lisääntyisi, sillä pienemmät pelastuslaitokset eivät kykenisi palvelemaan kansalaisia yhtä hyvin kuin isot laitokset.

Palomiesliiton mielestä viisi aluepelastuslaitosta olisi paras vaihtoehto järjestää pelastustoimi. Silloin saataisiin aikaan optimaalinen kustannustehokkuus hallinto- ja tukiprosessien osalta. Lisäksi laitosten henkilöstön määrä pysyisi vielä kohtuullisella tasolla, noin 1000 työntekijässä laitosta kohden.

Toiseksi paras vaihtoehto olisi 12 aluepelastuslaitosta. Uudessa sote-mallissa on linjattu ympärivuorokautista päivystystä hoitavien sairaaloiden määräksi 12, mikä tarkoittanee myös ensihoitoyksiköiden määrää. Koska pelastuslaitokset tuottavat suurelta osin kiireellisen ensihoidon palvelutoiminnan sairaanhoitopiireille, olisi loogista että ensihoidon ja pelastustoimen toiminta-alueet olisivat yhdenmukaiset.

5 tai 12 aluepelastuslaitosta varmistaisivat alueiden yhdenmukaisen palvelutoiminnan. Ne myös tehostaisivat hallinto- ja tukiprosessien toimintaa niin, että resursseja voitaisiin siirtää ydintehtäviin.

Lue lisää