Pelastustoimi 11.2.2015

Marko Hasari: turha kilpailu pois järjestökentästä

Spekin uuden toimitusjohtajan Marko Hasarin mielestä voimavaroja ei järjestökentässä kannata uhrata turhalle kilpailulle.

Spekin uuden toimitusjohtajan Marko Hasarin mielestä voimavaroja ei järjestökentässä kannata uhrata turhalle kilpailulle.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön uusi toimitusjohtaja Marko Hasari näkee johtamansa järjestön aktiivisena yhteistyökumppanina.

”Tiivis yhteistyö ja kumppanuuksien kehittäminen SPEKin jäsenien, muiden järjestöjen ja viranomaisten sekä elinkeinoelämän kanssa on merkittävä perusta yhteiskunnan turvallisuuden rakentamiselle nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyötä tukee kunkin toimijan tarpeiden ja roolien selvittäminen. Eikä kansainvälisiä kumppaneita tule myöskään unohtaa.

Hänen mielestään voimavaroja ei järjestökentässä kannata uhrata turhalle kilpailulle eikä tarpeettomalle vastakkainasettelulle.

”Meidän pitää olla itse hoitamassa hyvin asiamme, ettei kukaan ulkopuolinen tule sanelemaan, miten meidän pitää toimia.”

”Rakenteita ei välttämättä tarvitse alkaa rukkaamaan, mutta jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, niin miksipä ei.”

Kansalaiset tärkeä voimavara vapaaehtoistoiminnassa

Kansalaisten rooli vapaaehtoistoimijoina on Hasarin mielestä merkittävä voimavara. Varsinkin, koska kansalaisilla on vahva luottamus järjestötoimijoihin.

”Lainsäädännössä on kehitettävää, jotta turvallisuudessa toimivilla on selkeät toimivaltasuhteet reagoida riittävän nopeasti erilaisissa tilanteissa.”

”Omasta säädösvalmistelukokemuksestani uskon olevan apua tuomaan esille SPEKin edustaman näkökulman.”

”Vapaaehtoissektorin merkitys erityisesti vähenevän ja vanhenevan väestön alueilla pitää tunnistaa ja tunnustaa. Niukkenevien viranomaisvoimavarojen rinnalla tarvitaan vapaaehtoiset voimavarana.”

Hasari muistuttaa myös, että maaseutualueilla merkittävä väestönosa ovat myös vapaa-ajan asunnoissa käyvät ihmiset.”

 Laajentuva turvallisuuskäsite

Marko Hasari muistuttaa myös turvallisuuden laajentumisesta.

”Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden raja on häilyvä. Tähän vaikuttavat niin luonnonilmiöt, onnettomuudet kuin rikollisuuskin, toisin sanoen laaja turvallisuuskäsitys”, hän toteaa.

”Ilman kansalaistoimijoita turvallisuusjärjestelmämme jäisi kovin vajaaksi. Siksi onkin oleellista, miten esimerkiksi palokuntatoimintaa voidaan tulevaisuudessa kehittää; jäsenmäärää kasvattaa muun muassa nuoriin panostamalla, koulutusta tehostaa ja siten satsata toimintavalmiuteen ja -kykyyn. Sisäinen muuttoliike, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen vaikuttavat siihen, että eri alueiden turvallisuuden palvelutarpeet muuttuvat ja poikkeavat toisistaan.”

Järjestöillä on hänen mielestään esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä asioissa tärkeä merkitys kotouttamisessa ja sitouttamalla heidät toimintaan. Siten voidaan ehkäistä sisäisen turvallisuuden riskejä.

”Maahanmuuttajat voivat olla merkittävä voimavara myös maaseutualueiden turvallisuuden toimijoita.”

Puolustusvoimat antaa virka-avun

Puolustusvoimien kanssa tehtävän yhteistyön virka-avun antajana hän näkee tarpeellisena. Sen sijaan johtovastuu näissä tehtävissä on selkeästi pidettävä siviiliturvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla.

”Ja jos pidetään huolta sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista, on huolehdittava myös muun muassa väestönsuojelusta.”

Väestönsuojaamisen uhkakuvat hän näkee toisenlaisina kuin historiassa.

”Mahdollinen sodankäynti voi olla nopeatempoista, esimeriksi ohjusiskuin tapahtuvaa. Myös tietoverkon haavoittamisuhat ovat nykyajan riskejä.”

Väestönsuojien tarpeesta pitää myös hänen mielestään puhua. Erityisesti olemassa olevien kunnossa pitämisestä.

”Varautumisen viestintää on syytä tarkastella erityisesti niin, että hyödynnämme paremmin sosiaalista mediaa.”

 Onnettomuuksien ehkäisy säästää

Onnettomuuksien ehkäisy on Marko Hasarin mielestä kustannustehokasta toimintaa.

”Miten voimme osoittaa sen. Siinä on suurin kysymys.”

SPEKin jäsenistö voi Marko Hasarin mukaan laajeta esimerkiksi turvallisuusalalle tai sosiaali- ja terveysalalle.

”Jäsenjärjestön lisääminen ei ole välttämätöntä. Tärkeitä ovat myös hyvät ja toimivat kumppanuudet.”

Esimerkiksi hän ottaa taannoin SPEKin jäsenyydestä luopuneen Kuntaliiton, jonka kanssa toimii hyvä yhteistyö.

”Myös Sopimuspalokuntien Liitto on meille tärkeä kumppani, jonka näkisimme mieluusti myös jäsenjärjestönämme.”

 Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää