Pelastustoimi 29.11.2016

”Viisi laitosta”

”Näkemykseni mukaan vuonna 2025 Suomen valtiollinen pelastustoimi toimii aluehallintoviranomaisten alaisuudessa viitenä läänikohtaisena aluepelastuslaitoksena”, latasi kuutisen vuotta sitten Helsingin pelastuskoulun rehtori ja nyt myös osaamiskeskuksen johtaja Matti Waitinen.

pelastusala_v2025_vignetti”Aiemmat valmiusjohtajan, ja sittemmin johtajan nimikkeet on muutettu lääninpelastusjohtajiksi. SM:n pelastusosaston rooli ja nimikin on muuttunut Pelastusalan palvelukeskukseksi, joka on tukipalveluiden tarjoaja, ja jolla ei ole varsinaista ohjaavaa roolia. SPEK on sulautettu osaksi edellä mainittua palvelukeskusta.”

”Yhteistyötä ammattipalokuntien ja sopimuspalokuntien välillä on tiivistetty Etelä-Suomen lääniä lukuun ottamatta. Sopimuspalokunnista on kovaa vauhtia kehittymässä puoliammatillisia palokuntia. Myös yksityiset palveluiden tarjoajat on otettu mukaan toimintaan alihankintasuhteeseen.”

”Harvaan asutuilla seuduilla ja tietyissä erityiskohteissa osaa valmiudesta hoitaa Suomen Paloturva ja Ensihoito Oy:n yksiköt, osin maasta ja osin ilmasta käsin helikopterikalustollaan.”

”Maassa on viisi alueellista harjoitusaluetta ja niiden yhteydessä alueelliset koulutuskeskukset, jotka vastaavat henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja pääosin myös uuden henkilöstön koulutuksesta entisen Pelastusopiston siirryttyä lähes kokonaan Valtion kriisienhallintakeskuksen alaisuuteen. Pelastusalan korkeakoulukoulutus on vakiinnuttanut paikkansa yliopistomaailmassa.”

”Turvallisuusviestinnän keinoin Suomi on lähestymässä tavoitettaan olla Euroopan turvallisin maa. Käännekohta turvallisuuskehityksessä tapahtui yleissivistävien koulujen otettua turvallisuuden paremmin osaksi opetusta. Tätä edelsi turvallisuuden sisällyttäminen opettajakoulutukseen ja turvallisuuspedagogiikan voimakas kehittyminen.”

 

Lue lisää