Ensihoito 15.8.2018

Tutkimus kartoittaa moniammatillisten ja yhden hengen yksiköiden työturvallisuutta

Resurssien rajallisuus on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön.

Resurssien rajallisuus on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön.

Moniammatillisten ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden työhyvinvointi sekä työturvallisuus on Pohjois-Savon pelastuslaitoksella käynnistyneen hankkeen tutkimuskohde.

”Ensihoitajat toimivat perinteisesti työparina ja pelastajat useamman henkilön muodostamassa pelastusryhmässä. Toimittaessa moniammatillisessa yksikössä tulee sekä työnkuvaan että toimintamalliin uusia elementtejä, joilla on vaikutusta työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin”, kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen.

Resurssien rajallisuus on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön. Juuri käynnistyneessä hankkeessa keskitytään Suomessa jo toimivien ja kokeiluvaiheessa olevien moniammatillisten pelastaja-ensihoitaja- sekä yhden hengen ensihoitoyksiköiden toimintamalleihin.

Suomessa yhden hengen ensihoitoyksiköitä on voinut olla operatiivisessa toiminnassa vuoden alusta.

”Kansainvälisesti ensihoitopalvelussa on ollut pitkään käytössä yhden ensihoitajan yksiköitä, mutta Suomessa toimintamalli on mahdollistunut säädösten muuttumisen myötä tämän vuoden alussa”, mainitsee ylihoitaja Tarja Poikkeus Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Hyvät käytännöt esille

Hankkeessa tutkitaan myös, kuinka työhyvinvointia ja työturvallisuutta voidaan edistää johtamisen, osaamisen kehittämisen ja työn organisoinnin keinoin.

”Pelastustoimen ja ensihoidon toimintaympäristö on murroksessa uusien toimintamallien ja turvallisuusuhkien takia, joten työturvallisuutta ja työhyvinvointia täytyy kehittää muutoksen mukana”, sanoo Koponen.

Hankkeessa tuotettavan tutkimustiedon avulla tunnistetaan uusien toimintamallien jo olemassa olevia työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä. Lisäksi pyritään kehittämään ja vahvistamaan käytäntöjä sekä tunnistamaan riskejä.

”Hankkeesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää käytössä olevia toimintamalleja ja osaamiseen liittyvää koulutusta. Tunnistamalla uusien toimintamallien erityispiirteitä parannetaan yksiköiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Nykyinen hanke on jatkoa tutkimukselle, jossa selvitettiin moniammatillisen yksikön toimintaa”, hankejohtaja Teija Norri-Sederholm kertoo.

Tutkimuksessa ovat mukana Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa Kuopion yliopistollisen sairaalan Ensihoitopalvelut sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Lisäksi hankkeessa ovat mukana toimijoina Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset.

Työsuojelurahaston rahoittama hanke Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa toteutetaan 1.8.2018–31.1.2020. Se on jatkoa Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -hankkeelle. Hankkeen loppuraportin löydät täältä.

Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos

Kuva: Kimmo Kaisto