Harjoitus ja koulutus 29.10.2021

Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi oli ”palokunnan parasta antia”

Toisessa sovelletussa harjoituksessa Korvaharjussa ryhmä sai itsenäisesti päättää, kuinka pelastettava evakuoidaan alimmalta parvekkeelta takaisin katolle. Haastetta loivat useat reunanylitykset koripaaria saattaessa.

Toisessa sovelletussa harjoituksessa Korvaharjussa ryhmä sai itsenäisesti päättää, kuinka pelastettava evakuoidaan alimmalta parvekkeelta takaisin katolle. Haastetta loivat useat reunanylitykset koripaaria saattaessa.

Uusi sisäministeriön ohje putoamisvaarallisella alueella työskentelystä pelastustoimessa (PVAT) julkaistiin maaliskuussa. Pelastusopistolla uudistetuilla kursseilla ja tulevalla julkaisulla vastataan kentän osaamistarpeisiin. Vähitellen myös pelastuslaitoksissa köysityöskentely on alettu tunnustaa erityisosaamiseksi.

Syyskuussa oli käynnissä käynnissä viimeisen korkealla työskentelyn kouluttajakurssin neljäs päivä. Aamupäivällä tehtiin sovellettuja harjoituksia Pelastusopiston harjoitusalueella. Seuraavaksi ajettiin metsärastille. Esimiehen johdolla kahdessa ryhmässä keskusteltiin innokkaasti, miten tilanne hoidetaan. Silmät alkoivat etsiä tukevia puita köysijärjestelmien kiinnityspisteiksi.

”Teemana oli viedä viikolla opitut tekniikat uuteen ympäristöön luonnonkalliolle. Kaikissa neljässä skenaariossa oli ajatuksena pelastaa kalliolta pudonnut henkilö. Pelastettava evakuoitiin alhaalta koripaareilla ja taljattiin takaisin ylös kalliolle yhdessä koripaarin saattajan kanssa. Reunamiehet avustivat koripaarin saattamista kallion seinämällä. Selkeästi näki, että täydennyskoulutus on onnistunut. Kouluttajat saivat seurata ammattilaisten hyvää toimintaa auringonpaisteessa”, suunnittelija Sami Huovila kuvailee. Hän oli toinen pääkouluttajista ja virkavapaalla Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, jossa hän on toiminut kymmenen viime vuotta köysityöskentelyn pääkouluttajana.

Uusi oppimateriaali videoiden kera

”Nyt on menossa uuden Pelastusopiston oppikirjan teko. Samalla uudistetaan niin tutkinto-, täydennys- kuin sopimushenkilöstön koulutusta vastaamaan tämän päivän tekniikoita ja taktiikoita. Uuden suunnan kursseja alamme järjestää ensi vuonna, mutta sisällöllisesti tämä syyskuussa järjestetty vastaa tulevaa viisipäivästä putoamisvaarallisella alueella työskentelyn jatkokurssia. Lisäksi ensi vuonna alkaa nelipäiväinen kouluttajakurssi. Sille on pääsyvaatimuksena joko suoritettu jatkokurssi tai vastaavat muualta hankitut taidot”, kertoo toisena pääkouluttajina toiminut opettaja ja kurssinjohtaja Tuomas Luomala.

”Tuleva julkaisu avaa uutta sisäministeriön ohjetta ja on sen kanssa linjassa. Tavoitteena on kehittää valtakunnallista putoamisvaarallisella alueella työskentelyä. Osaamisen kasvu parantaa työturvallisuutta ja pelastettavan turvallisuutta. Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn  kehittäminen Suomessa -hanke tuottaa pelastustoimeen yhteiset toimintamallit ja sitä rahoittaa Palosuojelurahasto”, Huovila kuvailee.

Uutena putoamisvaarallisella alueella työskentelyn ohjeissa määriteltiin muun muassa putoamisvaarallinen alue, osaamisen tasot, turvakerroin ja miten kiinnitykset tulee tehdä. Pelastuslaitosten pitää myös arvioida alueensa riskikohteet ja mitä putoamisvaarallisen alueen osaamista, koulutusta ja kalustoa tarvitaan. Esimerkiksi laskettelukeskuksissa ja huvipuistoissa on järkevää harjoitella.

Teksti ja kuvat: Kimmo Kaisto

Lue Pelastustiedosta 7/2021, mikä oli kurssin anti Eero Raniselle ja Henri Särkälle. Palautteissa ei kehuja säästelty. Sanottiin kurssin olleen palokunnan parasta antia.

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn julkaistiin tänä vuonna sisäministeriön uudet ohjeet

Lue myös Toni Kedon nettijuttu köysipelastamisen joukkueharjoituksesta Keski-Uudellamaalla

Lue lisää