Harjoitus ja koulutus 31.1.2018

Simo Weckstén: Pääsykoevaatimuksia ei muuteta

Pelastuskomentaja Simo Weckstén sanoo, että pelastajatutkinnon pääsyvaatimuksia ei olla muuttamassa

Pelastuskomentaja Simo Weckstén sanoo, että pelastajatutkinnon pääsyvaatimuksia ei olla muuttamassa

Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén ottaa kantaa Pelastustiedon verkkosivulla 25.1. julkaistuun juttuun, jossa rehtori Matti Waitinen pohti pelastajatutkinnon pääsyvaatimusten tulevaisuutta ja esitti vision, jonka mukaan fyysisiä vaatimuksia voitaisiin mahdollisesti helpottaa naisten osalta. Pelastuskomentaja Simo Wecksténin mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan ole perusteita pääsykoevaatimusten muuttamiseen.

Helsingissä tapahtuu vuosittain yli 9 000 pelastustoiminnan tehtävää sekä yli 60 000 ensihoidon tehtävää. Pelastusalan tehtäväkenttää tutkitaan ja analysoidaan jatkuvasti. Pelastajatutkinnon pääsyvaatimukset perustuvat näihin tutkimuksiin.

”Erittäin vaativat tehtävät, joissa vaaditaan erityisen hyvää fyysistä suorituskykyä, ovat pieni osa pelastustoimen tehtäväkentästä, mutta niitä kuitenkin tapahtuu. Pelastettavan kannalta on tärkeää, että niihin on varauduttu. Emme tiedä, kenelle tällainen tehtävä tulee kohdalle ja onko työvuorossa oleva pelastaja silloin mies vai nainen, joten vaatimukset ovat siksi samat kaikille”, Weckstén selvittää.

Pelastusalan työtä ja sen vaatimaa fyysistä suorituskykyä on analysoitu pitkään yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Helsinkiläisten pelastaja-ensihoitajien fyysistä kuntoa testataan säännöllisesti vuosittain.

Myös pelastajatutkinnon testaustavat on kehitetty yhteistyönä Työterveyslaitoksen kanssa. Fyysisten testien lisäksi hakijoille tehdään myös psykologiset testit. Pelastajakurssin opiskelijavalinnat tehdään monipuolisen testauksen perusteella, joista osa on karsivia.

”Pääsykokeissa testattavat asiat vastaavat todellisen työn haasteita. Siksi tällä hetkellä ei ole näköpiirissä tilannetta, että testimenetelmiä muutettaisiin”, Weckstén toteaa.

Lähde: Helsingin pelastuslaitos
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää