Varautuminen 25.1.2023

VAK-onnettomuuksiin varautumisen päivä täynnä asiaa ja toi tekijöitä tutuksi

Tilaisuudessa tutustuttiin eri toimijoihin, kalustoon ja kuultiin muiden haasteista onnettomuustilanteessa.

Tilaisuudessa tutustuttiin eri toimijoihin, kalustoon ja kuultiin muiden haasteista onnettomuustilanteessa.

Espoon Ämmässuolla järjestettiin Turvapuistossa talkoovoimin VAK-onnettomuuksiin varautumisen päivä. Tavoitteena oli kehittää osallistujien osaamista ja verkostoitua – kiinnostusta ja keskustelua riittikin. Uusi tilaisuus tulee tänä vuonna vielä laajempana.

Tupa oli täynnä kolmessa tilaisuudessa. Paikalla oli niin niin kuljetus- ja hinausyrittäjien, poliisin, pelastuslaitosten, Fintrafficin tieliikennekeskuksen kuin Väyläviraston edustajia.

”Kuljetuskaluston koko kasvaa koko ajan. Vantaalla Jumbon kohdalla kulkee noin 200000 autoa vuorokaudessa. Jos sattuu vaarallisten aineiden onnettomuus, häiriö on pitkäkestoinen. Akkujen kuljetuksessa väärästä pakkaustavasta johtuvat syttymiset ovat lisääntyneet. Kuorman väärä sijoittelu ja sitomattomuus tai tukemattomuus aiheuttaa kuljetuspakkauksien rikkoutumisia. Myrkylliset palokaasut ovat vaarallisia myös ohittavalle liikenteelle”, kertoo turvallisuusneuvonantaja ja liikenneturvallisuuden asiantuntija Riku Länsivuori.

Turvallisuus parantunut huomattavasti

Hänen mielestään VAK-kuljetusten turvallisuus on parantunut huomattavasti 20 viime vuoden aikana.

”Varsinkin polttoainekuljetusten turvallisuus on kehittynyt. Öljy-yhtiöt ja kuljetusliikkeet ovat panostaneet turvallisuustyöhön. Kappaletavarakuljetuksissa puolestaan niin sanottu pimeä VAK eli merkintöjen puuttuminen on aiheuttanut turhia vaaratilanteita onnettomuuspaikoilla. Palavassa kuormatilassa on ollut esimerkiksi kaasupulloja tai muuta vaarallista ainetta, tai kuormatilassa on vuotanut vaarallisia aineita eikä pelastustyöntekijöillä ole ollut tietoa niistä.”

Hiklu-alueen neljä pelastuslaitosta hankki yhdessä kemikaalintorjuntayksikön vuonna 2010. Se keräsi kiinnostuneita ympärilleen keskustelemaan VAK-asioista.

Yhä useammin onnettomuustilanteissa käytetään hyödyksi esimerkiksi säiliöautojen teknisiä asiantuntijoita ja näin vältetään lisävahinkoja.

Tienhoito voi yllättää

”Polttonesteiden kuljetus on prosessi, jossa on tarkat toimintaohjeet työvaiheittain sisältäen kaiken kuljetukseen liittyvän. Polttonestekuljetukset suunnitellaan tarkasti ja huomioidaan jo suunnittelussa keliolosuhteiden haasteet. Mikäli kuljettajat havaitsevat vaaranpaikkoja, heillä on oikeus ja velvollisuus keskeyttää kuljetus. Tienhoito saattaa yllättää kuljettajan esimerkiksi sivutiellä, jossa hiekoitus tai auraus loppuu kesken matkan tai jonkin jyrkän mäen liukkaudentorjunta on hoitamatta”, kertoo T.Rusi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Rusi.

Hänelle tilaisuus loi uusia kontakteja ja selvitti muun muassa eri viranomaisten toimintaa onnettomuustilanteissa.

”Tilaisuus tällaisenaan oli mielestäni kattava. Parannettavaa voisi olla tiivistelmä päivästä, jotta tätä tietoa voitaisiin jakaa myös niille alan toimijoille, joilla ei ole mahdollisuutta olla paikalla.”

Tilaisuudelle toivottiin jatkoa. Vantaan Tikkurilassa Heurekassa järjestetäänkin 24. elokuuta 2023 VAK-onnettomuuksiin varautumispäivä. Pysäköintialueelle tulee myös onnettomuusauton rekonstruktio.

Teksti ja kuvat: Kimmo Kaisto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 9–10/2022

Lue lisää: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina 2013–2018 (Traficom 3/2019)
Lue lisää: VAK-onnettomuudet 2004–2013. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet (LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 2015)
Lue lisää: Kaatuneita VAK-ajoneuvoja tyhjennetty väärin menetelmin.

Lue lisää