Onnettomuuksien ehkäisy 10.12.2015

Poistumisturvallisuus kuntoon

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ryhmäkoti Ruusussa on muun muassa automaattiset palo-ovet ja sprinklaus kaikissa tiloissa. Evakuointi kuudennesta kerroksesta etenkin yöaikaan olisi liian iso haaste neljälle hoitajalle. Poistumisturvallisuuselvityksessä todetaankin, että kaikkia asukkaita ei pystytä evakuoimaan tulipalotilanteessa pelkästään henkilökunnan voimin.

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ryhmäkoti Ruusussa on muun muassa automaattiset palo-ovet ja sprinklaus kaikissa tiloissa. Evakuointi kuudennesta kerroksesta etenkin yöaikaan olisi liian iso haaste neljälle hoitajalle. Poistumisturvallisuuselvityksessä todetaankin, että kaikkia asukkaita ei pystytä evakuoimaan tulipalotilanteessa pelkästään henkilökunnan voimin.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmissa on haluttu parantaa hoito- ja huoltolaitosten turvallisuutta. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti pelastuspäällikkö Seppo Männikön vetämän työryhmän kokoamaan tilannekuva poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden turvallisuustasosta. Välitavoitteena oli, että 50 prosenttia laitoksista on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä vuonna 2015. Sprinklattujen hoivalaitosten määrä on nyt yli 3000 eli 54 prosenttia kohteista on suojattu.

Vuoden 2014 lopulla poistumisturvallisuus oli kunnossa 83 prosentissa kohteista. Parhaiten on edistynyt vanhusten hoito- ja hoivalaitoksien, kehitysvammaisten hoito- ja hoivalaitoksien ja asumisyksiköiden sekä muiden palvelutalojen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla (noin 70 % suojattu). Eniten puutteita on päihdehuollon laitoksien ja asumisyksiköiden suojaamisessa (noin 25 % suojattu).

Arviot omatoimisen tai avustetun poistumisen onnistumisesta vaihtelivat pelastuslaitoksesta riippuen 13:sta 63 prosenttiin. Eri pelastuslaitosten alueella automaattisen sammutuslaitteiston tarve vaihteli 51:stä 92 prosenttiin kaikista poistumisturvallisuusselvitysvelvollisista kohteista.

”Suuria eroja selittävät pitkälti myös tulkintaerot siinä, miten arvioidaan henkilöiden omatoimista tai avustettua poistumiskykyä. Selvitysvelvollisuus on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta, mutta vasta nyt pelastuslaitoksia on koulutettu asiassa ensimmäisen kerran. Jokainen on kehittänyt oman toimintamallinsa. Pelastusviranomaisilla ei ole lääketieteellistä koulutusta, poistumiskyvyn arvioinnissa ollaan usein liian optimistisia. Tulkinnat pitää saada yhtenäisiksi ja realistisiksi koko maassa”, Seppo Männikkö painottaa.

Hän puhui sammutuslaitteiston merkityksestä hoito- ja hoivalaitosten poistumisturvallisuudelle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämillä pelastusalan neuvottelupäivillä. Lataa PDF ja lue koko selvitys.

Teksti ja kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää Pelastustiedosta 9–10/2015, joka ilmestyy 16. joulukuuta. Jutussa kerrotaan, miten turvallisuusasiat on hoidettu Töölön monipuolisessa palvelukeskuksessa.

 

Lue lisää