Operatiivinen toiminta 27.4.2022

Työtuomioistuimelta päätös palomiesten varallaolosta Pirkanmaalla: yksikönjohtajan varallaolo oli työaikaa

Oikeus velvoitti Tampereen kaupunkia maksamaan palomiehille palkkasaatavia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Oikeus velvoitti Tampereen kaupunkia maksamaan palomiehille palkkasaatavia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Työtuomioistuin on ratkaissut neljän palomiehen varallaolokanteen heidän hyväkseen.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry tiedottaa, että tuomion mukaan Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskennelleiden palomiesten tekemä yksikönjohtajan varallaolo vuosien 2012–2015 aikana katsottiin kokonaisuudessaan työajaksi.

Oikeus velvoitti Tampereen kaupunkia maksamaan SPALin jäsenille palkkasaatavia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikuluja 14 000 euroa.

SPAL: palkkasaatavia yritettiin sopia

Pelastushenkilöstön varallaoloa koskeva kanneprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta. SPAL esitti työnantajille palkkasaatavien sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten liitto vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus ratkaisi SPALin Varsinais-Suomessa asuvan jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille.

SPALin jäseniä koskevia varallaolokanteita on työtuomioistuimen käsittelyssä vielä Turusta, Mikkelistä, Joensuusta, Kuopiosta, Jyväskylästä, Ylivieskasta ja Oulusta.

Lue lisää: Pelastuslaitokset haluavat minimoida riskit: ”Varallaolo ei ole mistään näkökulmasta hyvä asia”

Lähde: SPAL ry

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää