Operatiivinen toiminta 19.3.2021

Älyvaatteet, kauko-ohjattava tiedustelija ja rakennuksen 3D-malli testissä Kainuussa – uusi teknologia auttaisi arjessa

Pelastuslaitos aloittelee betonin läpäisyä harjoituksessaan.

Pelastuslaitos aloittelee betonin läpäisyä harjoituksessaan.

Koulurakennukseen luotiin terrori-iskun kaltainen tilanne, kun Kainuun pelastuslaitos testasi uutta teknologiaa 10. maaliskuuta Kajaanissa.

Harjoituksen lähtökohta oli kuvitteellinen tilanne, jossa henkilö laukaisee räjähteen yhdessä osassa rakennusta, sytyttää toisessa osassa tulipalon ja ottaa kolmannessa osassa luokallisen ihmisiä panttivangiksi.

Kainuun pelastuslaitoksen palomestari Jaakko Schroderus nimeää tärkeimmäksi työkaluksi Kajaanin Ammattikorkeakoulun (KAMK) kanssa tehdyn 3D-mallinnuksen, joka tuottaa sensoridataa rakennuksista. Järjestelmän avulla pelastushenkilöstöllä on jo liikkeelle lähtiessään nykyistä kattavampi tilannekuva, jota he voivat tarkastella esimerkiksi tietokoneella tai älylaitteella.

”Ajatus on, että 3D-mallinnus toimisi olemassaolevien järjestelmien rinnalla rakennuksissa, joissa on esimerkiksi automaattinen paloilmoitin tai kulunvalvontajärjestelmä”, kertoo Schroderus.

Autonominen ajoneuvo vaaranpaikkaan

Lisäksi harjoituksessa testattiin muun muassa pelastajan päälle puettavia, elintoimintoja mittaavia sensoreita.

”Päälle puetaan sykevyön kaltainen laite, joka on yhdistetty käyttäjän älypuhelimeen. Siinä näkyy syke, hengitystaajuus, kehon lämpötila ja EKG. Sovellus tulkitsee tiedon ja välittää sen johtamisjärjestelmään. Se näyttää myös pelastajan sijainnin.”

Harjoituksessa testattiin myös kannettavan tietokoneen kautta ohjattavaa, nelipyöräistä ajoneuvoa, Summit XL:ää, joka voidaan lähettää tiedustelemaan sellaisiin paikkoihin, jotka ovat liian vaarallisia pelastajille.

Summit XL-ajoneuvoa voidaan ohjata kannettavalta tietokoneelta.

Schroderus arvioi, että monet testatut innovaatiot voisi jo ottaa arkikäyttöön. Esimerkiksi autonominen ajoneuvo on jo valmis tuote, johon voi lisätä haluttuja ominaisuuksia, kuten kameroita ja 3D-mallinnusta. Kehon mittaamiseen tarkoitettua välineistöä puolestaan on jo paljon käytössä esimerkiksi urheilussa, ja ne soveltuisivat myös pelastuslaitosten käyttöön. 

3D-mallinnus auttaisi arjessa

Schroderus arvioi, että hyödyllisin keksintö pelastustoimelle olisi KAMK:n kehittämä 3D-mallinnustyökalu.

”Se auttaisi meitä suunnattomasti perusarjessa, vaikka automaattisen palohälytyksen tullessa. Näkymä kohteesta tulisi suoraan johtoautoon. Ei tarvitsisi ruveta pläräämään paperisia paikantamiskaavioita.”

”Vaikka kuinka käytäisiin tutustumassa isommissa rakennuskomplekseissa, kohdetuntemus on vähäistä. Visualisointityökalu olisi meille todella hyvä lisä.”

3D-mallinnus Lehtikankaan monitoimitalosta.
KAMKTOOL on Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämä 3D-mallinnus Lehtikankaan monitoimitalosta, johon välittyy rakennuksen sensoridata reaaliaikaisesti.

Vuoden päästä on luvassa samanlainen harjoitus, jossa testataan jälleen projektin sovelluksia ja työkaluja. 

”Toivottavasti silloin pääsevät myös projektin muut kumppanit ja sidosryhmäläiset paikalle”, sanoo Schroderus.

Harjoitus liittyi eurooppalaiseen Faster-kehityshankkeeseen, jossa Kainuun pelastuslaitos on mukana. Hankkeessa suunnitellaan uutta, dataan perustuvaa pelastustoimen johtamisjärjestelmää, ja harjoituksessa testattiin hankkeessa kehitettyjä työkaluja.

Lue lisää: Euroopassa kehitteillä uusi pelastustoimen johtamisjärjestelmä

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Kainuun pelastuslaitos

Lue lisää