Operatiivinen toiminta 16.1.2018

AVI lähetti selvityspyyntöjä pelastuslaitoksille toimintavalmiusajoista

Ero palomiesten nykyisen lisättömän bruttopalkan ja suomalaisten olettaman palkan välillä on tuntuva, noin 1000 euroa.

Ero palomiesten nykyisen lisättömän bruttopalkan ja suomalaisten olettaman palkan välillä on tuntuva, noin 1000 euroa.

Aluehallintovirastot ovat lähettäneet omien alueidensa pelastuslaitoksille selvityspyyntöjä pelastustoiminnan toimintavalmiusajoista.

Joulukuussa lähetetyt selvityspyynnöt liittyvät virastojen marraskuussa julkaistuun selvitykseen toimintavalmiusaikojen venymisestä. Sen mukaan neljä viidestä Suomen pelastuslaitoksesta ei yllä toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteisiin. Parantamisen varaa on varsinkin Suomen suurimmissa kaupungeissa.

”Pelastuslaitoksille on lähetetty selvityspyyntöjä, joissa tiedustellaan, mistä seikoista tai tekijöistä johtuu toimintavalmiusaikojen venyminen ja millaisin toimenpitein ne saataisiin korjattua”, kertoo pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Selvityspyynnöt lähetettiin kaikille pelastuslaitoksille, joiden toimintavalmiusajoissa oli puutteita.

Tietyt laitokset saivat puhtaat paperit toimintavalmiusaikojen suhteen.

”Tietyillä laitoksilla ei ole ongelmia ollenkaan. Niille ei lähtenyt kirjettä. Kaikille, joiden riskiruuduissa on puutteita, lähti kysely”, Kirvesniemi sanoo.

Kustannukset tulevat vastaan

Vastauksista tehdään valtakunnallinen kooste. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella kaksi kahdeksasta pelastuslaitoksesta, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala, on jo vastannut selvityspyyntöön.

”Huomattavaa sanomista ei ollut, ja vastauksetkin olivat hyvin yksinkertaisia. Voisi sanoa, että asiat ovat kunnossa.”

Kirvesniemi arvioi, että yleisesti pelastuslaitokset suhtautuvat vakavasti aluehallintoviraston selvityspyyntöihin.

”Jo pelastuslakiin on kirjattu, että aluehallintovirastolla on oikeus saada alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Koskaan ei ole tullut tilannetta, ettei selvityksiä olisi annettu. Se on lakisääteinen juttu.”

”Asiat ymmärretään puolin ja toisin, mutta monta kertaa puutteiden korjaamisessa vastaan tulevat kustannukset. Se taas ei ole pelastuslaitoksen asia, vaan kunnan tai kuntayhtymän.”

Toimintavalmiusaika venyy liki kaikissa pelastuslaitoksissa

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää