Paloturvallisuus 23.3.2021

Kaupallinen yhteistyö: Vesi on vaahtoa parempaa – ympäristö ei odota

Sammutusvaahdot aiheuttavat ympäristöongelmia maailmanlaajuisesti. Presto haluaa kulkea sammutinvalmistajana toimialansa etulinjassa tuotteidensa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tavoitteenamme on poistaa myrkyllisten ja ympäristölle haitallisten kemikaalien käyttö valmistamissamme sammuttimissa mahdollisimman nopealla aikataululla – tämä koskee erityisesti vaahto– ja nestesammuttimia.

PFAS-fluoriyhdisteiden kielteinen vaikutus ympäristölle ja ihmisille on ollut tiedossa jo pitkään. PFAS on orgaaninen fluoriyhdiste, jonka hajoaminen kestää erittäin kauan. Fluoriyhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen vuoksi sammutustoimenpiteet voivat johtaa ympäristön ja juomaveden pilaantumiseen. Tavoitteena tulisikin olla, että kyseisiä yhdisteitä sisältävien tuotteiden käyttö tulisi lopettaa.

”Sammutinvalmistajana yksi tärkeimmistä sitoumuksistamme on edistää ympäristölle ystävällisempien tuotteiden kehittämistä. Kiinteistön sammuttimia valittaessa ympäristötekijöiden merkitys tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi”, Preston myynti- ja markkinointijohtaja Tarja Vilmi vakuuttaa.

Sammutusvaahtojen käyttöä rajoitetaan ja lainsäädäntöä tiukennetaan

Ruotsissa PFAS-yhdisteiden ympäristövaikutuksia on tutkittu jo pitkään. Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen tietojen mukaan tällä hetkellä hieman yli kaksi miljoonaa ruotsalaista asuu alueilla, joiden PFAS-taso on niin korkea, ettei se täytä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kehittämiä uusia direktiivejä.

Ruotsin siviilivalmiusvirasto (MSB) on ohjeistanut pelastuslaitoksia pidättymään sammutusvaahdon käytöstä useimmissa tilanteissa estääkseen PFAS-yhdisteiden leviämisen ympäristöön ja pääsyn pohjaveteen.

Kansainvälinen lainsäädäntö on jo kieltänyt vuosien varrella tiettyjen PFAS-ryhmään kuuluvien yhdisteiden käytön. Tähän eivät vielä kuulu käsisammuttimien sisältämät kemikaalit, mutta on vain ajan kysymys, koska kielto koskee myös niitä.

Valintaperusteena ympäristötekijät

Tietoisuus sammutusvaahtojen ympäristövaikutuksista on lisääntynyt viime vuosina. Jo nyt on olemassa ympäristölle ystävällisempiä käsisammutinvaihtoehtoja, jotka soveltuvat erinomaisesti yleisimpiin käyttökohteisiin.

Lähes kaikissa toimistoissa, kaupoissa, ravintoloissa, museoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa kohteissa kemikaaleja sisältävät vaahtosammuttimet pystyttäisiin korvaamaan kemikaalittomalla vaihtoehdolla.

On edelleen kohteita, joissa vaahto- ja jauhesammuttimia tarvitaan. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi teollisuuslaitoksista tai paikoista, joissa palokuorma tai nestepalon riski on suuri. Sammutusvaahdot on tarkoitettu tehostamaan sammutusveden sammutusvaikutusta ja ne ovat usein välttämättömiä erityisesti B-luokan palojen sammutuksessa.

PrestoNevo-vesisumusammutin sammuttaa ympäristöystävällisesti.

PrestoNevo-sammuttimessa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia PFAS-yhdisteitä tai muita kemikaaleja. Sammutteena on puhdas deionisoitu vesi, joka saadaan purkautumaan vesisumuna sammuttimen valmistuksessa sovelletun teknologian avulla.

Uuden sammutintyypin tuotekehityksen tavoitteena oli:

  1. Sammuttimen tulee olla tehokas A-luokan paloissa
  2. Sammute ei saa olla haitallinen ympäristölle eikä ihmisille

Kun sammutteesta poistetaan fluoriyhdisteet, laskee tämä sammutustehoa B-paloissa. Tulevaisuudessa korkean B-luokan saavuttaminen tulee olemaan kaikkien sammutinvalmistajien haaste, mikäli halutaan täyttää kiristyvän kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

PrestoNevo – sammuttaa tehokkaasti

PrestoNevo-vesisumusammutin on siis paitsi ympäristöystävällinen, myös sammutusteholtaan korkea. PrestoNevo on hyväksytty (EN 3-7 käsisammutinstandardi) palo-/teholuokkaan 27A40F. Tämän lisäksi sammutin soveltuu pienempien nestepalojen (34B) sammuttamiseen.

27A

Tuotekehityksen pohjaksi Ruotsissa teetettiin tutkimus siitä, minkälainen sammutin on riittävä paloihin niin sanotuissa konttoriympäristöissä. Lopputulos oli, että 27A riittää. Näin korkean A-luokan saavuttamiseksi tarvitaan 9 litran sammutin, kun sammutteena käytetään pelkkää vettä.

(34B)

PrestoNevo läpäisi EN 3-7 -testeissä nestepaloluokan 34B, mutta saadakseen virallisen B-luokan, standardi vaatii 9 litran sammuttimen tasoksi vähintään 144B-sammutustehon. Vesisumusammutin soveltuu siis nestepaloihin, joissa esimerkiksi toimiston laitteiden/kalusteiden muovit sulavat ja muuntuva nestepaloksi. (kiinteä muovi sulaa palavaksi nesteeksi).

40F

Vaikka kyseessä on vesisammutin, täyttää se EN 3-7 -standardin vaatimukset elintarvikerasvapalosammuttimelle. Eli PrestoNevo soveltuu myös elintarvikerasvapaloihin, kun rasvan määrä on enintään 40 litraa. 

Sammute purkautuu erikoissuuttimensa ansioista sumuna ja matalalla paineella, jolloin sammutustapahtuma on turvallinen. Sammutteen purkaminen tällä tekniikalla estää kuuman rasvan roiskumisen sammuttajan päälle.

Ohjenuorana kestävä kehitys

Myös Preston vaahto- ja nestesammutin tuotelinjat on valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti – fluoritensidit poistaen tai minimoiden.

Nestesammutin – Presto Green

Kohteisiin, joissa tarvitaan korkea sammutusteho ja halutaan nostaa ympäristöarvot korkealle

  • Paloluokka A
  • Ei sisällä fluoritensidejä, mutta pienen määrän muita lisäaineita
  • Tuotelinjalla on Milieukeur-ympäristöluokitus
  • Lue lisää ->

Vaahtosammutin – Presto S

Kohteisiin, joissa ympäristöarvojen lisäksi tarvitaan korkeampi nestepaloluokitus

  • Paloluokka AB
  • Fluoritensidit minimoitu (alle 0,04 % sammutteen määrästä)
  • Tuotelinjalla on Milieukeur-ympäristöluokitus
  • Lue lisää ->

Ympäristöllä ei ole aikaa odottaa

”Uudistettu lähestymistapamme alkusammutukseen ”ympäristö ei odota”, vaatii uutta ajattelua koko toimialalta. Olemme haastaneet sammutinvalmistajana myös itsemme – ympäristön eduksi. Suurin osa asiakkaistamme tulisi toimeen A-luokan sammuttimella” kertoo Tarja Vilmi

Siirtyminen A-paloluokan käsisammuttimiin on uutta Suomessa, ja vaatii yhteistyötä laajalla rintamalla. Nyt olisi tärkeä saada kaikki kiinteistöjen sammutinvalintoihin vaikuttavat tahot mukaan ympäristötalkoisiin. Viedään viestiä yhdessä eteenpäin ja tehdään valintoja jokainen omalta osaltamme ympäristön hyväksi – vesi on vaahtoa parempaa!

Lisätietoja:

Presto Paloturvallisuus Oy, Tarja Vilmi, 010 3877 215, tarja.vilmi@presto.fi
Varaa aika Tarja Vilmin kalenterista, niin keskustellaan lisää ->

Lue lisää