Tutkimus ja viestintä 13.6.2024

Ennakointia ja tiedolla johtamista

Marko Juutinen kartoittaa ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kenttää pelastustoimessa.

Marko Juutinen kartoittaa ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kenttää pelastustoimessa.

Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T) on hiljattain päättynyt kehittämishanke,
joka vahvistaa pelastusalaa koskevan tutkimuksen vaikuttavuutta tukemalla tutkimusviestintää.
Esittelemme tutkijoita ja heidän työtään myös tulevissa numeroissa.

Olen erikoistutkija Marko Juutinen Pelastusopistolta. Viimeksi olen tutkinut Polamkin harjoituskaupungista laadittua digitaalista kaksosta ja tehnyt koulutusta poliisin ennakoinnista ja analyysitoiminnasta. Digitaalinen kaksonen tarkoittaa fyysisen maailman jostakin asiasta tehtyä digitaalista mallia, joka mahdollistaa fyysisen ja digitaalisen välisen yhteyden. Tällä hetkellä kartoitan ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kenttää pelastustoimessa ja osallistun sisäministeriön ennakointityöhön.

Digitaalisia kaksosia koskeva laajahko raportti Poliisiammattikorkeakoulun digitaalinen kaksonen koulutuksen ja viranomaistoiminnan tukena ja kehittämisvälineenä julkaistiin tammikuussa.

”Ennakoiva tilannekuvan ja toimintaympäristömuutosten seuraaminen tähtäävät suorituskyvyn varmistamiseen myös muuttuvassa tilanteessa.”

Ennakointi tarkoittaa esimerkiksi varautumista pelastustoiminnan tehtäviin ylläpitämällä tietoa ja osaamista, kaluston kuntoa ja pelastussuunnitelmien ajantasaisuutta. Tällainen ennakointi keskittyy kuitenkin lähinnä suorituskyvyn ylläpitoon vallitsevassa toimintaympäristössä. Ennakointi ei vielä sisällä tunnistamattomiin tai pelastustoimintaan välillisesti liittyviin muutoksiin varautumista. Ennakoiva tilannekuvan ja toimintaympäristömuutosten seuraaminen tähtäävät suorituskyvyn varmistamiseen myös muuttuvassa tilanteessa.

Lisäksi ennakointi tarkoittaa aktiivisuutta muutosten hyödyntämisessä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi teknologisten välineiden hyödyntämistä koulutuksen laadun parantamiseksi tai toiminnan tehostamiseksi. Laajemmasta näkökulmasta ennakointi on osa tiedolla johtamisen arkkitehtuuria. Se tarkoittaa sitä, että tietoa muutoksista kerätään, jäsennetään ja jaetaan johdetusti niin, että se palvelee sekä strategisen tason työtä että operatiivista toimintaa.

Tavoitteena on, että ideaalitilanteessa pe­lastustoimelle jäsentyisi selkeä ja toimiva tiedolla johtamisen arkkitehtuuri. Tilannekuvatoiminnalla ja proaktiivisella ennakointitiedon tuottamisella olisi siinä oma roolinsa.

Tutkimus- ja asiantuntijatöissä on aina eri vaiheita. Välillä painotus on lukemisessa, muistiinpanoissa ja tiedon keräämisessä, välillä tiedon koontamisessa, jäsentämisessä ja raportoinnissa. Toisinaan on enemmän tapaamisia, koulutuksia, esitelmien tekoa ja seminaarien aineistonkeruuta. Jos on useampia projekteja käynnissä tai suunnitteilla, jälkimmäisten osuus painottuu. Jos taas jokin projekti on päättymässä tai kiivaassa työvaiheessa, on ensimmäistä ryhmää enemmän.

Aika paljon aikaa kuluu työn ulkopuolella kotitöissä, lasten kanssa leikkimisessä ja lastenhoidossa. Viime kesänä puuvajan rakentaminen söi yllättävän paljon vapaita viikonloppuja. Olen koko ikäni lukenut paljon ja urheillut välillä enemmän ja välillä vähemmän.

Toivoisin pelastusalan tutkimuskentälle tiedolla johtamisen arkkitehtuuria ja tutkimuskentän roolin vahvistamista siinä.

Koonnut haastattelukysymysten pohjalta: Siiri Pohjoinen
Kuva: Santtu Tuomisto

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Pelastustiedossa 3/2024.

Lue lisää