Työturvallisuus 20.2.2024

Pelastusopiston COMPO-hanke keskittyy parantamaan pelastajien suojautumista komposiittimateriaaleilta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Pelastuskeskuksen nelosvuoro harjoitteli Finavian vuokraamalla lentokonepalosimulaattorilla syyskuussa 2023.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Pelastuskeskuksen nelosvuoro harjoitteli Finavian vuokraamalla lentokonepalosimulaattorilla syyskuussa 2023.

Pelastusopistolla on käynnistynyt Komposiitti- ja nanomateriaalit operatiivisessa toiminnassa, altistuminen ja sen vähentäminen (COMPO) -hanke. Hanke kestää vuoden 2025 loppuun ja hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto. Hankkeessa selvitetään pelastajien altistumista ilma-alusten ja autojen komposiittien työstämisessä ja palamisessa vapautuville epäpuhtauksille sekä arvioidaan altisteiden riskiä pelastustilannesimulaatiossa. Lisäksi hankkeessa arvioidaan nykyisten suojavarusteiden tehokkuutta suojata pelastajia komposiiteilta ja tutkitaan komposiittikuitujen puhdistumista vesipesussa.

Komposiittien käyttö on lisääntynyt

”Erityisesti sähköautojen yleistyminen lisää komposiittien määrää autoissa, minkä vuoksi pelastustoimi joutuu niiden kanssa tekemisiin yhä useammin erilaisissa pelastustilanteissa”, kiteyttää erikoistutkija Juha Laitinen.

Komposiitteja on käytetty vuosia esimerkiksi lentokoneteollisuudessa sen keveyden ja kestävyyden takia. On tiedossa, että lentokone- tai helikopterionnettomuudessa komposiiteista vapautuu monia myrkyllisiä aineita. Myös urheilu- ja sähköautoista halutaan tehdä mahdollisimman keveitä erityisesti painavien litiumioniakkujen takia.

”Komposiiteista valmistettujen rakenteellisten osien rikkoutuminen tai niiden syttyminen palamaan tuottaa hyvinkin vaaralliset olosuhteet palo- ja pelastushenkilöstölle. Tämän vuoksi pelastajien on varauduttava erityisellä huolellisuudella välttyäkseen altistumiselta”, täsmentää Laitinen.

Haastava puhdistaa vesipesulla

Komposiittien rikkoutuessa ilmaan vapautuu lujitekuituja, joista tunnetuimmat ovat lasi-, hiili- ja aramidikuidut. Uusimpina lujitteina ovat nanohiiliputket. Tällaisia kuituja on hyvin haastava puhdistaa perinteisellä vesipesulla.

”Vesipesu on rutiinipesumenetelmä pelastuslaitoksilla. Hankkeessa tarkastelemme altistumisen lisäksi sitä, kuinka puhtaiksi kuiduista varusteet todellisuudessa saadaan pelkällä vesipesulla”, tutkija Riikka Salmi kertoo.

Tavoitteena parantaa työturvallisuutta

Hankkeen tuloksien perusteella kehitetään pelastustoimen työturvallisuutta ja vähennetään pelastajien altistumista syöpävaarallisille aineille. Hankkeen tulokset kootaan koulutusmateriaaliksi, jossa kerrotaan komposiittien käyttötarkoituksista, niiden työstämisessä ja palamisessa syntyvistä epäpuhtauksista sekä keinoista pitää altistuminen mahdollisimman pienenä. Materiaali tuotetaan Koulumaaliin, josta ne ovat pelastustoimen helposti saatavilla. Koulutusmateriaalia hyödynnetään myös tutkinto-opetuksessa.

Hankkeen etenemisestä ja tilaisuuksista viestitään sen verkkosivulla sekä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #COMPOhanke. Tuloksia ja kokemuksia esitellään loppuraportissa sekä hankkeen päätösseminaarissa joulukuussa 2025.

Lähde: Pelastusopisto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää hankkeen tavoitteista.
Aihe oli esillä muun muassa CTIF:n seminaarissa 2020 ja 2022.
Finavian koulutuksissa käydään läpi myös työturvallisuuteen liittyviä teemoja, joista komposiittimateriaalit ovat yksi osa.
Voit tutustua myös Mikko Hakkaraisen opinnäytetyöhön Komposiittimateriaalin haitat pelastustoimen tehtävillä.

Lue lisää