Ulkomailta 25.2.2022

Sähköautot pysäköintilaitoksessa – ohjeita kiinteistön omistajille

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 9/2020.

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 9/2020.

Hollannin pelastusopiston opettaja Nils Rosmuller ja Haagin pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Marcel Koene ovat laatineet ohjeen Paloturvallisuus pysäköintilaitoksissa, joissa on sähköautoja.

”Pysäköintilaitokset ovat ongelmallisia. Hyökkäysreitit ovat pitkiä, katto on matalalla ja kerroksia voi olla useampia. Siksi autopalon sammuttaminen on vaikeaa. Sähköauto palaa tosin hitaammin, mutta kauan. Lisäksi akkupalossa muodostuu myrkyllisiä aineita, kuten fluorivetyä.

Sähköauton akun lataamiseen liittyy vaaratekijöitä. Käyttäjän on valittava oikea lataustapa ja käytettävä oikeanlaista kaapelia. Lisäksi latauspisteen liitäntäjohdon on oltava sopiva ja varokkeiden toimivia”, Rosmuller sanoo.

”Koska pysäköintilaitokset ovat erilaisia, mitään yleispäteviä ohjeita ei voi antaa. Pelastuslaitos voi suositella kiinteistön omistajalle välttämättömiä ja toivottavia toimenpiteitä. Laatimamme ohje on niille lähtökohtana”, Koene sanoo.

Rakennustekniset toimenpiteet

 • Palo-osastointi tai seinät autojen välissä.
 • Rakenteiden palosuojaus latauspisteissä.
 • Alimmalla tasolla allastetut sähköautojen pysäköinti­paikat, jotka voidaan täyttää vedellä siten, että akku jää pinnan alapuolelle.
 • Latauspisteiden sijoittaminen paikkoihin, joissa toisen auton törmäys on mahdoton tai joissa on törmäys­esteet.

Varustelu

 • Sprinkleri- tai vesisumulaitteisto.
 • Palonilmaisinlaitteisto, jossa savu- ja/tai lämpö- sekä häkäilmaisimet.
 • Harkitse täydentäviä palonilmaisumenetelmiä.
 • Harkitse hätätuuletusta.
 • Harkitse savunpoistoa.
 • Huolehdi, että poikkeustilanteissa kaikkien latauspisteiden virta voidaan katkaista, mistä tiedotetaan opastenäytöillä tai merkkivaloilla.

Sähköautojen pysäköintipaikat ja latauspisteet

 • Ei paikkoihin, kuten avoimille seinustoille, joihin tulee tuloilmaa.
 • Mikäli mahdollista, ylimmälle avoimelle tasolle.
 • Ei poistumisreiteille.
 • Suunnittele poistoilmakanavat siten, että autopalon palamistuotteet aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Järjestelyt

 • Harkitse sähköautojen pysäköinnin ja/tai
  lataamisen kieltoa.
 • Varmista ilmoituksensiirto.
 • Anna asukkaille ja/tai käyttäjille selkeät toiminta­ohjeet palotilannetta varten.
 • Sijoita näkyville selkeä pohjapiirros, jossa ovat sähköautojen latauspisteet.
 • Laadi latauspisteille selkeät turvallisen käytön ohjeet.
 • Ota yhteyttä vakuutusyhtiöön ja varmista, voidaanko latauspisteet toteuttaa vakuutuksen puitteissa.

Pelastustoiminta

 • Mikäli mahdollista, sijoita sähköautojen pysäköinti­paikat ja latauspisteet sisään- ja ulosajoreittien lähelle ja katutasolle.
 • Sijoita sisäänajon luokse selkeät opasteet sähkö­autojen pysäköintipaikoille ja varmista, että niitä noudatetaan.
 • Merkitse selvästi lataamiseen tarkoitetut pysäköintipaikat.
 • Huolehdi sammutusveden saannista sähköautojen pysäköintipaikoille.
 • Suunnittele, miten palava sähköauto voidaan sammutuksen jälkeen hinata ulos.

Teksti: Jildou Visser
Brand en Brandweer 9/2020
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää