Järjestöt 24.2.2019

Yhdenvertaisuudesta puhutaan Palopäällystöpäivillä

Yksi Palopäällystöpäivien kantavista teemoista on tänä vuonna yhdenvertaisuus pelastustoimessa.

”Yhdenvertaisuus on äärimmäisen tärkeä, perustavanlaatuinen teema”, sanoo SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keijonen.

Hän kertoo, että yhdenvertaisuus juontuu pelastustoimen arvoista, joista yksi on inhimillisyys.

”Palopäällystöliitto on hyvin arvositoutunut, ja yhdenvertaisuus liittyy inhimillisyyteen. Liitto haluaa vaikuttaa siihen, että pelastustoimi on entistä yhdenvertaisempi ja monimuotoisempi”, Keijonen perustelee.

Yhdenvertaisuuskeskustelua alustaa vanhempi rikoskonstaapeli Linnea West. Hän kertoo, kuinka poliisi ylläpitää ja edistää yhdenvertaisuutta. West on juuri perustamassa poliiseille Sateenkaaripoliisit-yhdistystä.

”Mielestäni on hienoa, jos poliisi pystyy vaikuttamaan esimerkillään siihen, että muut organisaatiot ottavat mallia ja pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta”, West sanoo.

Hänen korostaa, että esimiestyöllä on tärkeä rooli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisessa. Esimies ohjaa asenteita esimerkillään ja käytöksellään.

”Kaikki asenteet lähtevät esimiehistä. Jos havaitaan väärinkäytöksiä, niihin pitää puuttua. Jos kaikki tietävät, että ne ovat esimiehen tiedossa, mutta hän ei puutu, siitä tulee hyväksyttyä.”

Köysityöskentelystä ja johtajuudesta

Yhdenvertaisuuden lisäksi Palopäällystöpäivät pureutuu muun muassa kaupunkiturvallisuuteen pre-seminaarissa. Ari Keijonen sanoo, että uudet turvallisuusuhat koskevat myös Suomea, ja pelastustoimen täytyy varautua niihin. Toisena aiheena pre-seminaarissa käsitellään korkeanpaikan työskentelyä. Keijonen näkee, että tälläkin tavalla pelastustoimen monimuotoinen kenttä tulee esiin.

”Toinen pre-seminaariaihe on turvallisuustrendejä koskeva, toinen on käytännönläheinen, työturvallisuuteen ja -menetelmiin liittyvä.”

Keijonen toivoo, että pre-seminaari tuo paikalle entistä enemmän operatiivisen toiminnan kanssa tekemisissä olevia.

Keijonen nostaa vielä yhdeksi tärpiksi esityksen siitä, mitä on hyvä johtajuus.

”Nyt pohditaan, kuinka ihmisten johtamista voidaan pelastustoimessa kehittää, jotta pelastustoimen johtamiseen saataisiin uusia ajatuksia ja eväitä kohti valmentavaa tiimijohtamista.”

Keijonen kannustaa Palopäällystöpäiville kaikkia pelastustoimessa työskenteleviä.

”Näen äärimmäisen tärkeäksi, että on meillä tapahtuma, jossa koko ala pääsee keskustelemaan ja kehittämään.”

 Suomen Palopäällystöliiton järjestämä Palopäällystöpäivät 3.-5. huhtikuuta Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Ilmoittaudu mukaan 27.2.2019 mennessä: sppl.fi/ppp2019

Teksti: Kaisu Puranen
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää