Sopimuspalokunnat 25.3.2022

Palokuntien ensivastevalmiutta voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin — nyt potentiaalia uhkaa jäädä käyttämättä

Kullaan VPK:n 
Sakari Aalto ja Manu Rantamäki harjoittelevat uuden koripaarin maastokuljetusalustan käyttöä.

Kullaan VPK:n Sakari Aalto ja Manu Rantamäki harjoittelevat uuden koripaarin maastokuljetusalustan käyttöä.

Sairaanhoitopiirit hyödyntävät vaihtelevasti sopimuspalokuntien ensivastevalmiutta. Potilasta lähinnä olevia ensivasteyksikköjä voisi käyttää tehokkaamminkin.

Sopimuspalokuntia huolestuttaa ensivasteen asema. Se nähdään sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen väliinputoajana, jota kumpikaan taho ei aktiivisesti edistä.

Kullaan VPK:n ensivastevastaava, pitkän uran sairaankuljettajana, sairaanhoitajana ja ensihoidon opettajana tehnyt Sakari Aalto näkee, että ensivaste jää vuodesta toiseen ottolapsen asemaan niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin pelastustoimessa. 

”Pelastustoimi painottaa helposti sitä, kuinka paljon ensivastetehtäviä hoidetaan. Kun pitäisi lähteä puhumaan asiasta syvemmin, se kuitataan sillä, että ensivaste on sairaanhoitopiirien vastuulla”, hän sanoo.

Aallon mielestä pelastustoimi on ainoa realistinen toimija Suomessa, joka voi tuottaa ensivastetoimintaa laajassa mittakaavassa. 

Miksi odottaa 10 minuuttia?

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton järjestöpäällikkö Aleksi Peurala arvioi, että hyvää potentiaalia uhkaa jopa jäädä käyttämättä. Hänen mukaansa potilasta lähinnä olevaa yksikköä ei aina hyödynnetä. Ääritapauksessa ambulanssi ajaa pillit ulvoen sellaisen paloaseman ohi, jossa olisi ensivastevalmius. 

”Pitäisi miettiä, millaisilla tehtävillä ensivasteesta olisi oikeasti apua. Ensivastekin pystyy esimerkiksi rauhoittelemaan rintakipupotilaan, tutkimaan hänet ja antamaan nitrosuihkeen. Miksi sitä pitäisi viivästyttää vaikka 10 minuutilla?” Peurala kysyy.

Ensivastetta ei ole unohdettu

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Lasse Ilkka sanoo, että sopimuspalokuntien tekemällä ensivasteella on merkitystä erityisesti tavoittamisviiveiden suhteen.

”Jos varsinainen ensihoitoyksikkö ei korkeariskisissä tilanteissa ehdi paikalle kohtuullisessa ajassa, niin tavoittamisviiveen lyhentämisellä ja hätäensiavun antamisella on suuri merkitys.”

Ilkan mukaan ensivastetta ei ole unohdettu hyvinvointialueuudistuksessa, eikä nykylainsäädäntöön ole tulossa muutoksia.

”Sairaanhoitopiirit muuttuvat hyvinvointialueiksi, ja hyvinvointialueilla on ensivasteen tuottamisesta samanlaiset periaatteet kuin nytkin. Ainoastaan se muuttuu, että pelastustoimen ensihoidon tuottaminen muuttuu yhteistoimintasopimukseen perustuvasta hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi.”

Lue lisää: Elvytys on tärkein tehtävä Jaalan VPK:n ensivasteessa – synnytystehtävällä kätilö Anna-Mari Poteri oli uransa huipulla

Lue koko juttu Pelastustiedosta 2, joka ilmestyi 23. maaliskuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Veera Korhonen

Lue lisää