Ensihoito 22.6.2023

Pirkanmaan psykiatrisen ensihoitoyksikön vaikuttavuutta selvitetään

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitaja Henri Backman (vasemmalla) selvittää Psykiatrisen ensihoitoyksikön vaikuttavuutta. Ensihoitopalveluiden päällikön Anssi Aunolan mukaan keväällä päättyneelle pilotille oli hyvä ajankohta ja selkeä tilaus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitaja Henri Backman (vasemmalla) selvittää Psykiatrisen ensihoitoyksikön vaikuttavuutta. Ensihoitopalveluiden päällikön Anssi Aunolan mukaan keväällä päättyneelle pilotille oli hyvä ajankohta ja selkeä tilaus.

Pirkanmaalla puoli vuotta kestänyt psykiatrista ensihoitoyksikköä testaava pilotti päättyi maaliskuun lopussa.

”Esitimme hyvinvointialueelle, että yksikön toimintaa jatkettaisiin ensihoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan miehittämänä. Tällä yksiköllä olisi hoidettu vain mielenterveystehtäviä ja sitä olisi voitu käyttää myös psykiatrialle mobiiliyksikkönä tai kotiin vietävissä palveluissa, mutta emme nyt saaneet resursseja tähän”, Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola sanoo.

Jatkamiselle on tahtotila

Tahtotila psykiatrisen ensihoitoyksikön jatkamiselle on kuitenkin kova. Puolen vuoden pilotin aikana sillä ajettiin 1300 tehtävää, näistä tehtävistä 1020 oli mielenterveystehtäviä. Pilottiaikana yksikköä hälytettiin myös kiireellisille tehtäville lähimpänä yksikkönä.
Psykiatrisen ensihoitoyksikön tehtävä päättyi kuljettamatta jättämiseen yhtä usein kuin tavallisenkin ambulanssin tehtävät.

”Pilotinaikaisia tehtäviä analysoidaan parhaillaan ja tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta. Esimerkiksi kuljettamatta jättämiskoodeihin päätyneissä tehtävissä kuten X4 (muu kuljetus) tai X5 (ei tarvetta) saivat kuitenkin näistä koodeista huolimatta hoitoonohjausta tai potilaat saivat ohjausta omien hoitokontaktiensa piiriin”, Aunola sanoo.
Psykiatrisen ambulanssin ensihoitajana työskennellyt Henri Backman tekee toiminnasta parhaillaan vaikuttavuusraporttia, joka valmistuu alku syksystä.

Paljon huomiota

”Psykiatrinen ensihoitoyksikkö sai paljon valtakunnallista huomiota. Meihin on oltu yhteydessä paljon eri puolilta maata ja monessa paikassa on joko suunnitteilla tai alkamassa vastaavanlaisia hankkeita. Meidän pilotillamme oli hyvä ajankohta ja selkeä tilaus”, Aunola kertoo.

Pirkanmaan pilotti alkoi viime vuonna 1.10. vielä sairaanhoitopiirin ollessa toiminnassa ja se päättyi hyvinvointialueen aloitettua tänä vuonna 31.3.
”Hyvinvointialueella toimintaa ei haluttu ottaa suin päin käyttöön, vaan selvittää, onko toiminnassa päällekkäisiä prosesseja Pystymme käynnistämään yksikön toiminnan uudelleen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi”, Aunola sanoo.

Teksti ja kuva Marko Partanen

Lue lisää