Harjoitus ja koulutus 2.12.2017

Lisää sopimuspalokuntia harjoitusalueelle – käyttöaste nousuun

Vuodesta 2019 lähtien Pelastusopiston vastuulla on ylläpitää ja kehittää sopimuspalokuntahenkilöstön kouluttajakoulutusta.

Vuodesta 2019 lähtien Pelastusopiston vastuulla on ylläpitää ja kehittää sopimuspalokuntahenkilöstön kouluttajakoulutusta.

Pelastusopiston tulevan palokuntien kouluttajakoulutuksen tavoite on lisätä pedagogista osaamista ja osaamisen kehittämistä.

”Ne kulkevat käsi kädessä. Tähän halutaan kiinnittää huomiota, koska meillä todella paljon henkilöitä, jotka osaavat oikeasti substanssin, mutta kun heidän pitää ottaa ryhmä haltuun, tulee tenkkapoo”, sanoi Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen Palokuntakoulutuksen kehittämisseminaarissa keskiviikkona Helsingissä.

Pelastusopistolla toivotaan myös, että sopimuspalokuntalaiset käyttäisivät enemmän opiston harjoitusaluetta. Parviainen kertoi, että opistolla pitkään tuntiopettajina olleista opettajista koulutetaan certi-opettajia, jotka pystyvät toimimaan harjoitusalueella opettajina.

”Haluamme lisätä harjoitusalueen käyttöastetta ja tarjota sopimuspalokunnille mahdollisuutta toimia siellä. Haluamme, että meillä on certi-opettajapooli jonka opettajat toimivat siellä kouluttajina.”

Vuodesta 2019 lähtien Pelastusopiston vastuulla on ylläpitää ja kehittää sopimuspalokuntahenkilöstön koulutuksen opetussuunnitelmaa, kouluttajakoulutusta, kouluttajarekisteriä sekä tuottaa lakisääteisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen oppimateriaalia.

Opetussuunnitelma ja koulutuksen oppimateriaali pyritään rakentamaan mahdollisimman yhtenäiseksi Pelastusopiston tutkintokoulutuksen periaatteiden pohjalta.

Pelastustiedon aikaisempi juttu aiheesta täällä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää