Pelastustoiminta 14.3.2020

Koronan vaikutukset pyritään ennaltaehkäisyllä ja varautumisella minimoimaan

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Koronavirusepidemia vaikuttaa pelastuslaitoksien toimintaan.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella henkilöille on annettu toimintaohjeet tartunnan ehkäisystä ja leviämisen estämisestä.

Ohjeistus sisältää myös toiminnan oman henkilökunnan tartuntaepäily- ja tartuntatilanteissa sekä asiakkaiden tartuntaepäily- ja tartuntatilanteissa sekä ohjeet henkilökunnan omasta suojautumisesta.

”Rajoitamme kaikkea ei välttämätöntä toimintaa ja keskitymme minimoimaan vaikutukset henkilöstöön ja kriittiseen toimintaan. Varaudutaan siihen, että tilanne saattaa nopeasti huonontua ja siihen, että omaa henkilöstöä sairastuu tai joutuu karanteeniin ja samaan aikaan tehtävämäärä voi ensihoidossa kasvaa”, luettelee Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

”Mahdollisia palvelutasovaikutuksia pelastustoimintaan tai ensihoitoon on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta toki vaikutukset pyritään ennaltaehkäisyllä ja varautumisella minimoimaan, mutta tilapäistä palvelutason laskua ei voida poissulkea, mikäli henkilöstöä sairastuu suurissa määrin. Turvallisuuskoulutuksen ja valvontatoiminnan palvelutasoa lasketaan toistaiseksi.”

Riskialueilla matkustaneille on omat ohjeensa.

”Vältämme tilaisuuksia, jossa paljon väkeä, eikä osallistuta livenä tapahtumiin, yleisötilaisuuksiin tai isoihin kokouksiin.”

Muista kuin välttämättömistä kotimaan työmatkoista luovutaan, ulkomaan työmatkoja ei sallita lainkaan. Paloasemille ei sallita vierailuja.

”Suositaan etätyötä ja videokokouksia niiltä osin kuin se vain on mahdollista. Huolehditaan hyvästä henkilö- ja tilahygieniasta. On korostettu, että flunssaoireisena ei saa tulla töihin.”

Tilannetta seurataan tehostetusti.

Helsingissa ja Oulu-Koillismaalla samanlaiset linjaukset

Myös Helsingin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset ovat tehneet samanlaisia toimia.

”Olemme ohjeistaneet henkilöstöämme aktiivisesti intraverkossa ja sähköpostein – ja kehottaneet heitä jakamaan viestiä eteenpäin. Korostamme niissä toimialamme tärkeyttä yhteiskunnalle, että meidän pitää pysyä toimintavalmiina”, kertoo Helsingin pelastuslaitoksen va. pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Muiden varautumistoimien lisäksi Helsingin pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ovat myös lopettaneet vierailujen järjestämisen virusepidemian vuoksi. ”Emme voi vastaanottaa tuona aikana koululaisryhmiä emmekä muita vierailijaryhmiä”, kertoo Pitkänen.

Sisäministeriö: ”Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen”

Sisäministeriön mukaan kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä.

Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Pelastuslaitoksilta saadut tiedot perustuvat torstaina tehtyihin haastatteluihin.

Teksti: Petri Vanhanen

Lue lisää