Kalusto 22.9.2023

Loppukäyttäjien Virve 2 -testaukset alkamassa

Virve 2 -päätelaitteet ovat saapuneet kentän käsiin testattavaksi. Vasemmalla nykyinen malli, oikealla uusi älylaitteen kaltainen malli, jota kehitetään palautteiden perusteella.

Virve 2 -päätelaitteet ovat saapuneet kentän käsiin testattavaksi. Vasemmalla nykyinen malli, oikealla uusi älylaitteen kaltainen malli, jota kehitetään palautteiden perusteella.

Erillisverkkojen Virve 2 -palvelu ja ensimmäiset päätelaitteet ovat kentällä testauksessa. Pelastustoimessa päätelaitteita on jo yli puolessa pelastuslaitoksista. Ensi vuoden aikana testaus on tarkoitus aloittaa kaikissa pelastuslaitoksissa.
”Ideana on, että saamme kokemuksia ja kommentteja, miten palvelua voidaan parantaa tai korjata ennen kuin se otetaan lopullisesti tuotantokäyttöön”, Erillisverkkojen asiakkuuspäällikkö Harri Virtanen kertoo.

Pientä palautetta

Virve 2 -verkon ja päätelaitteiden kenttätestausta pelastustoimessa on tehty vasta vähän aikaa, myös palautetta on kertynyt vähän. Älypuhelimen kaltaisen päätelaiteen äänenlaatua ja kosketusnäyttöä on kehuttu, sillä puheryhmien käsittely sujuu näppärästi. Lisälaitteiden kuten langallisen monofonin yhdistäminen USB-C-liittimeen ei sen sijaan koeta kestäväksi ratkaisuksi. Tällä hetkellä kokemuksia kerätään pääosin yhden laitevalmistajan laitteilla, mutta lopulliset toimittajat eivät vielä ole tiedossa. Virtanen arvioikin, että toimittajien kirjo tulee monipuolistumaan.

Teemana pitkäaikainen käyttö

”Tänä syksynä ja ensi vuonna Virve 2:n testausten teemana on pitempiaikainen käyttö lähellä operatiivista toimintaa, esimerkiksi isoissa harjoituksissa”, Virtanen sanoo. Hän arvelee, että seuraavassa vaiheessa laite voisi olla siinä kunnossa, että pelastusryhmänjohtajat voisivat testata sitä operatiivisessa käytössä nykyisen Virven rinnalla. Siihen mennessä tulee ratkaista vielä tekeillä olevat monofonit ja niihin kestävät liittimet.

Päällystön käsissä

Testaukset ovat tähän asti levinneet vasta päällystön testikäyttöön, sillä Erillisverkoillakin on tiedossa, että testiin annetut laitteet eivät vielä ole sopivia pelastustoimen operatiiviseen käyttöön sen vaativimmissa olosuhteissa.
”Ajatus on, että testauksia lisätään vähitellen, laajamittaisemmin vuonna 2025 ja tuotantokäytössä sen pitäisi olla vuoden 2028 loppuun mennessä. Kyseessä on viranomaiskentän merkittävin ICT-muutos pitkään aikaan”, Virtanen arvioi.
Alun perin Virve 2:n piti olla käytössä jo 2025, mutta aikataulua pidennettiin. Päätelaitteita ja lisälaitteita piti kehittää vielä lisää, jotta ne vastaavat kaikkiin käyttötarpeisiin. Myös ajoneuvoasennukset tulevat ottamaan oman aikansa.

Varmennettua ja laajakaistaista

Merkittävin uudistus Virve 2 -palvelussa on laajakaistainen tiedonsiirto.
”Tulevan verkon ratkaisut kestävät videoiden lähettämisen. Se ei enää ole kaupallisten operaattorien peruspalveluiden varassa, vaan tapahtuu varmennetussa palvelussa. Myös esimerkiksi kenttäjohtojärjestelmiä voidaan kehittää paremmin, sillä nykyinen Virve on vähän jarruttanut kehitystä”, Virtanen sanoo.

Viranomaiset saavat palveluun etuoikeustoiminteet ja prioriteetit, joilla pyritään varmentamaan tiedonvälitys myös ruuhkatilanteissa.
”Ruuhkatilanteissa etuoikeustoiminteilla turvataan viranomaisten toimintaedellytyksiä rajoittamalla tarvittaessa muiden käyttäjien tiedonsiirtokapasiteettia.”
Kansalaisten hätäpuhelut priorisoidaan kuitenkin korkealle, niitä verkon mahdollinen rajoittaminen ei koske.

Parempaa tilannetietoisuutta

Virtanen sanoo viranomaisten tilannetietoisuuden kentän ja johdon välillä paranevan, sillä viestintää voidaan Virve 2:lla tehdä helpommin molempiin suuntiin.
”Älypuhelimien kyvykkyys päätelaitteissa parantaa mahdollisuuksia tuoda toimialojen kaipaamia palveluja paremmin saataville.”

Rajat ylittävä verkko

Virve-palvelua pystytään hyödyntämään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisessa yhteistyössä jo nyt. Viranomaiset pystyvät toimimaan omilla viranomaisverkkojen päätelaitteillaan mennessään naapurimaahan keikalle. Yhteistyöratkaisut, -sopimukset ja tekniset suojaukset toimivat. Viestintä myös Virve 2 -päätelaitteilla onnistuu jo nyt Ruotsin ja Norjan puolella, kuitenkin vielä ilman viranomaisoikeuksia. Tavoitteena on saada nekin toimimaan tulevaisuudessa.
”Samaa maiden välistä yhteistoimintaa valmistellaan EU-rahoituksella koko Euroopan tasolla, Virtanen sanoo.

Viime toukokuussa (2023) yhteispohjoismaisin voimin valmistuivat kriteerit turvallisuusviranomaisten tarpeista päätelaitteille. Tarvemäärittelyllä pyritään välittämään viestiä päätelaitevalmistajille, jotta saataisiin hyvin pelastustoimen tarpeisiin soveltuvia laitteita tulevaisuudessa.
”Dokumentissa on muun muassa minimivaatimukset, joita turvallisuusviranomaiset laitteilta tarvitsevat. Laitevalmistajille on tärkeää viedä tietoa käyttäjien tarpeista.”

Virve 2 sisältää:

  • Uuden Data-liittymän viranomaisten etuoikeutettuun tiedonsiirtoon
  • Viestintäsovellukset, joilla nykyinen Virve voidaan korvata (Ryhmäpuhe)
  • Luotettavan ja turvallisen langattoman laajakaistapalvelun
  • Päätelaitteet ja niiden hallintapalvelun
  • Käyttäjätukipalvelut
  • Uusia sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin
  • Standardoidut rajapinnat kriittisiin tietojärjestelmiin.

Teksti Marko Partanen
Kuva Dimitri Lisitsyn

Lue lisää