Operatiivinen toiminta 27.11.2019

Varallaoloaika on palkallista työaikaa – korkein oikeus ei antanut valituslupaa Lappeenrannan kaupungille

Itä-Suomen hovioikeuden mukaan varallaoloaika tulee katsoa jälkikäteen työajaksi.

Itä-Suomen hovioikeuden mukaan varallaoloaika tulee katsoa jälkikäteen työajaksi.

Lappeenrannan kaupungille ei myönnetä valituslupaa työntekijöiden palkkaetuja koskevassa asiassa, päätti korkein oikeus keskiviikkona. Valituslupa koski Itä-Suomen hovioikeuden antamaa tuomiota, jonka mukaan varallaoloaika tulee katsoa jälkikäteen työajaksi.

Asian kantajat työskentelevät Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palveluksessa sivutoimisissa työsuhteissa. Kantajat ovat vaatineet, että heidän suorittamansa varallaoloaika tulee katsoa täyteen palkkaan oikeuttavaksi työajaksi. Kaupungin näkemyksen mukaan kyseessä on ollut tavanomainen varallaolo, josta kantajat ovat jo saaneet asianmukaisen korvauksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu merkitsee sitä, että hovioikeuden antama tuomio jää pysyväksi.

Oikeudenkäynnissä ei ole vielä otettu mitään kantaa mahdollisten saatavien määrään. Asiassa on tähän saakka ollut kysymys vain siitä, tuleeko suoritettu varallaolo katsoa jälkikäteen työajaksi.

Asian käsittely jatkuu seuraavaksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos selvittää ratkaisun vaikutuksia palvelutuotantoon.

Teksti: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää