Työturvallisuus 29.3.2019

Video: Länsi-Uudellamaalla opittiin, että ennakointi on tärkeää uhkatilanteen välttämisessä

Ennakointi on tärkeää, kun ensihoito- tai pelastushenkilöstö kohtaa uhkaavasti käyttäytyvän henkilön. Muun muassa tätä taitoa on harjoiteltu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen uhkakoulutuksessa kuluvalla viikolla.

”Harjoittelemme ennakointia, taktiikkaa ja toimintaa kohdattaessa aggressiivinen henkilö. Yritämme nimenomaan välttää sen, että joutuisimme jonkinnäköiseen väkivaltaiseen vastakkainasetteluun”, kertoo paloesimies Juha Höök.

Paloesimies Juha Höök uhkatilannekouluttamassa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Ensihoitajia ja pelastajia hyödyttää eritoten se, että nyt koulutuksessa on mukana myös simulaatioita. Niiden avulla pelastushenkilökunta voi harjoitella kiperiä tilanteita.

Katso videolta, miten Höök neuvoo kohtaamaan uhkaavasti käyttäytyvän henkilön!

Lisää uhkatilannekoulutuksesta Pelastustiedosta 3, joka ilmestyy 2.5.

Teksti, kuva, video: Kaisu Puranen