Ulkomailta 11.3.2023

Poikkeuksellinen tasoristeysonnettomuus – purjevenettä kuljettanut kuorma-auto juuttui tasoristeykseen

Tehtävät: vuotaneiden nesteiden patoaminen ja kerääminen, ympäristövahingon torjuminen, henkilöstön suojaaminen ja toimintojen koordinointi. Kuvakaappaus: Soldats du Feu 106/2021.

Tehtävät: vuotaneiden nesteiden patoaminen ja kerääminen, ympäristövahingon torjuminen, henkilöstön suojaaminen ja toimintojen koordinointi. Kuvakaappaus: Soldats du Feu 106/2021.

Ardennes (Ranska). Purjevenettä lavetilla kuljettanut kuorma-auto juuttui aamuyöllä peltojen keskellä olevaan tasoristeykseen. Lavettiin törmännyt tavarajuna kulki vielä 150 metriä. Veturi sekä seitsemän säiliövaunua suistuivat raiteilta ja kaatuivat. Vain neljä viimeistä vaunua pysyi raiteilla. Lavetti katkesi ja purjevene syttyi palamaan.

”Aamusumusta tuli esiin savupatsas. Sitten näimme säiliövaunuröykkiön”, pelastustoiminnan johtaja Frédéric Delcroix kertoo. Erikoiskuljetuksen kuljettajat eivät olleet loukkaantuneet. Lievästi loukkaantunut veturinkuljettaja oli päässyt kaatuneesta veturista ulos. Säiliövaunuista vuoti fosforihappoa. Paikalle hälytetty valtionrautateiden pelastustoiminnan johtaja astui lammikkoon ja sai syövytysvammoja jalkoihinsa.

Pelastuslaitoksen ensimmäinen tehtävä oli sammuttaa purjevene. Kuorma-auton polttoainesäiliö oli puhjennut eikä vuotoa saatu tukittua. Fosforihapon vuodot kolmesta kaatuneesta säiliövaunusta jatkuivat. Hapon ja dieselöljyn seosta imeytyi sepeliin ja levisi rataojien kautta kohti pientä jokea.

Hapon leviäminen pysäytettiin patoamalla ojat. Palomiehet laimensivat ojissa olevaa happoa vesisuihkuilla. Kuitenkin happoa oli jo päässyt jokeen. Toimenpiteistä huolimatta se tappoi kalat kilometrin matkalla alavirtaan. Onnettomuus ei silti haitannut vedenottamoiden toimintaa.

Kemikaalitorjuntayksikkö hälytettiin tukkimaan säiliövaunujen vuodot. Vuotojen paikantaminen säiliöiden eristyksen alta oli vaikeaa.

Ympäristövahinkojen torjuntayritys sai puoleen päivään mennessä pumpattua kahden vuotavan säiliön sisällöt säiliöautoihin. Muutaman tunnin kuluttua yksi valuma oli imeytetty ja kaksi vuotoa rajoitettu. Pumppausta jatkettiin vielä useiden päivien ajan. Tämän jälkeen vaunut hajotettiin. Kahden viikon kuluttua veturi nostettiin kiskoille ja vedettiin pois.

Osoittautui, että happoa oli päässyt radan vierellä olevaan kaapelikoteloon ja syövyttänyt siellä kulkevia valokuitukaapeleita. Tämä katkaisi tietoliikenneyhteyksiä.

Teksti: Sèverine Battesti-Pardini
Käännös: Risto Lautkaski

Soldats du Feu 106/2021

Lue lisää