Pelastuslaitokset 14.2.2022

Hallinto-oikeuden mielestä ansiovertailu jäi riittämättömäksi — Lapin liitto avasi pelastusjohtajavalinnan yksityiskohtaisemmin

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtajan virkavalintaa käsiteltiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtajan virkavalintaa käsiteltiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Lapin liiton hallituksen olisi pitänyt tuoda paremmin esille pelastusjohtajaksi hakeneiden ansiovertailu. Tämän takia Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lapin liiton hallituksen 16. maaliskuuta 2020 tekemän päätöksen.

”Lapin liiton hallitus käsitteli asian kokouksessaan joulukuussa ja avasi ansiovertailua yksityiskohtaisemmin sekä hylkäsi oikaisuvaatimuksen”, maakuntajohtaja Mika Riipi kertoo.

”Kirjoitimme viran kelpoisuusehdot auki vaatimuskohdittain, ja niiden perusteella hakijat arvioitiin. Ansiovertailu kelpoisuusehtoihin nähden avattiin tarkemmin hakijakohtaisesti.”

Arviointien perusteella pätevimmäksi pelastusjohtajan virkaan todettiin Markus Aarto.

”Varsinaisia juridisia perusteita ei valitukselle hallinto-oikeuden ratkaisunkaan mukaan ollut, mutta muodollisesti piti ansiovertailua hallinto-oikeuden mielestä täsmällisemmin avata”, Riipi sanoo.

Hän yllättyi hallinto-oikeuden ratkaisusta, koska kokonaisarviointi ei riittänyt ansiovertailuksi.

”Ovathan tällaiset asiat poikkeuksellisia. Tämänkaltainen valitus oli ensimmäinen omalla virkaurallani.”

Hallinto-oikeuteen tehdyissä valituksissa vaadittiin pelastusjohtajan virkavalinnan kumoamista, koska valintaprosessissa pelastus- ja turvallisuustoimialan asiaosaaminen on jäänyt vaille merkitystä. Myös sitä arvosteltiin, että henkilöarviointia ei ole tehty lainkaan eikä virkavalinnassa ollut riittävän täsmällisiä perusteluja siitä, miksi valittua on pidetty muita hakijoita ansioituneempana.

Lapin pelastusjohtajan virkaa haki kymmenen henkilöä. Hakijoista kaksi, Jani Brännare ja Vesa-Pekka Tervo vaativat ensin hallitusta oikaisemaan päätöksen ja valittivat sen jälkeen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Brännaren tekemän vastaselityksen, jossa viitattiin Lapin liiton hallituksen varapuheenjohtajan ja virkaan valitun esimies-alaissuhteesta vuosien 2015-19 aikana, jonka vuoksi varapuheenjohtaja olisi ollut esteellinen päätöksenteossa. Myöskin virkaan valitun johtajasopimuksessa tehtäväkuvan muuttaminen erilaiseksi hakuilmoitukseen verrattuna jätettiin tutkimatta, koska nämä valitukset tehtiin valitusajan päättymisen jälkeen, joten kuntalain säännöksen mukaan ne on jätettävä tutkimatta.

Lue lisää:

Lapin pelastusjohtajavalinnasta kaksi oikaisuvaatimusta – maakuntajohtaja esittää hylkäämistä

Pelastusjohtajan valinnasta tehdyt oikaisuvaatimukset hylättiin – valitetaan hallinto-oikeuteen

Asian käsittelystä Lapin liiton hallituksessa voit lukea täältä ja täältä.

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää