Operatiivinen toiminta 7.6.2023

Maastopaloja torjutaan tehokkaammin levein hartioin – viisi pelastuslaitosta yhdisti voimansa maastopalomuodostelmaan

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on käytössä kaksi metsäpalosammutuslaitteistoa. Koneeseen hankittiin energiapuukoura saksikatkaisulla, jotta ajouraa ja vaarallisia puita saadaan raivattua sammutustöiden tieltä. ”Mörkö” osoitti tehonsa Kalajoen metsäpaloissa kesällä 2021. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on käytössä kaksi metsäpalosammutuslaitteistoa. Koneeseen hankittiin energiapuukoura saksikatkaisulla, jotta ajouraa ja vaarallisia puita saadaan raivattua sammutustöiden tieltä. ”Mörkö” osoitti tehonsa Kalajoen metsäpaloissa kesällä 2021. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos.

Sisäministeriö julkaisi helmikuussa päivitetyn kansallisen riskiarvion 2023. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvä kuivuus kasvattaa Suomessakin laajojen metsäpalojen riskiä. Viisi pelastuslaitosta yhdisti voimansa maastopalomuodostelmaan, joka näytti kyntensä jo viime elokuussa Kreikan valmiussiirrossa.

Suomi sai loppuvuodesta 2021 EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen käytettävän pelastusmuodostelman rakentamiseksi. Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa hankkeesta ja projektin hallinnasta. Mukana ovat lisäksi Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitokset. Muodostelmassa on mukana 244 henkilöä, jotka koostuvat niin päätoimisesta kuin sopimushenkilöstöstä.

Pääosa kalustosta ja varusteista suomalaisten Kreikan valmiussiirrossa oli muodostelman kalustoa. Korona on hidastanut joidenkin varusteiden toimituksia. Kansallinen suorituskyky muodostelmalla oli käytettävissä jo alkukesästä 2022.

Kansainvälisen muodostelman vahvuus on 55 henkilöä, joka saadaan helposti kokoon. Ulkomailla työnantajana toimii aina Pelastusopisto.

”Maastopalot ja valmiussiirrot kiinnostavat. On ollut mukava kouluttaa motivoitunutta väkeä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö, palomestari Joni Mänttäri.

Maastopalomuodostelmahankkeen projektipäällikkö, palomestari Joni Mänttäri Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta esittelee muodostelman kalustoa Luumäen paloasemalla. Kalustonhoitaja Tomi Mänttäri takana tarkistaa, että tavarat vastaavat lähetyslistaa ja kiinnittää niihin EU-tarrat. 25-millistä letkua hankittiin jo Kreikan valmiussiirtoa varten. Lisäksi on reilusti 38-, 76- ja 110-millistä letkua.

Mänttäri tuotti sisäministeriön julkaisusarjaan laajan raportin Maastopalojen maasammutustoiminnan konseptin muodostaminen pelastustoimessa. Se antoi hyvän pohjan maastopalomuodostelmahankkeelle (FI GFFF-V) ja on Mänttärin mukaan vapaasti hyödynnettävissä.

Muodostelmaan on hankittu mukana oleville pelastuslaitoksille esimerkiksi metsäsammutuskone, neljä vesihuoltoperäkärryä varusteineen, mönkijä- ja sammutusperävaunukalustoa, kaksi metsäpalokonttia sekä henkilökohtaisia suojavarusteita ja RPAS-laitteistoja ilmasta tiedusteluun. Hankkeen reilusta 1,5 miljoonan euron kokonaisbudjetista haettiin rahoitus 75 prosentille. Myös jo olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään muodostelmassa. Vastuita hankinnoista ja harjoituksista on jaettu pelastuslaitosten kesken.

”Mörkö” on riittävän kantava ja kevyt liikutella

Kalustoinsinööri Petri Lahtinen Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että heillä on käytössä kaksi metsäpalosammutuslaitteistoa.

”Koneen sijoituspaikat ovat Savonlinnassa ja Mikkelissä. Maastopalomuodostelmahankkeen osittaisrahoituksella on hankittu kuormatraktori Ponsse ELK sekä koneenkuljetusritilä Sisu R500. Sammutuslaitteisto on hankittu 2021 laitoksen omarahoituksella.”

”Ponssen nosturi jaksaa nostaa tarvittaessa säiliön kuormatraktorin kyytiin ja pois. Koneeseen hankittiin myös energiapuukoura saksikatkaisulla, jotta ajo­uraa ja vaarallisia puita saadaan raivattua sammutustöiden tieltä. Konetta varustellaan metsäpaloja silmälläpitäen eli varustelaatikoilla, letkunlevityslaitteistolla ja niin edelleen”, Lahtinen kuvailee.

Teksti: Kimmo Kaisto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 3/2023. Laajempi juttu Kreikan valmiussiirrosta numerossa 7/2023.
Kokemuksia Kreikan valmiussiirrosta myös pelastustieto.fi:ssä
Aiheesta aiemmin pelastustieto.fi:ssä

Lue lisää